Jak oceniamy nasze wyniki?

| Nasze zakłady |

Mamy czas ogłaszania wyników rocznych przez spółki publiczne. Ponieważ Grupa „PUŁAWY” ma inny okres obrachunkowy swoich wyników, dokonałem krótkiej analizy odnosząc się do roku kalendarzowego 2012. Otóż okazało się, że „PUŁAWY” osiągnęły zysk netto w wysokości 488 mln zł przy przychodach na poziomie 3 982 mln zł. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów były wyższe o 11% w stosunku do roku 2011.

Jak wypadamy na tle konkurencji?

Miarą pokory jest porównanie do konkurencji międzynarodowej. Otóż przychody naszej Spółki stanowiły 8,5% przychodów Yara; 10,7% przychodów DSM i 21,0% przychodów CF Industries. Natomiast możemy pochwalić się dobrymi wskaźnikami efektywnościowymi, choć były one nieco gorsze niż w roku 2011. Rentowność sprzedaży (ROS) „PUŁAW” w 2012 r. wyniosła 12% (spadek z 15% w poprzednim roku), ale była wyższa od Grupy Yara – 13% (spadek z 16%) i DSM 3% (spadek z 9%). Rekordzista CF Industries osiągnął poziom 32% (wzrost z 29%). Należy jednak pamiętać, że ta amerykańska firma dysponuje dostępem do czterokrotnie tańszego gazu niż ten w Polsce. W 2012 r. wskaźnik ROCE (rentowność kapitału zaangażowanego) wyniósł 19%, a w przypadku Yara osiągnął poziom 17%, natomiast DSM 5%. Po raz pierwszy od dłuższego czasu wskaźnik wartości rynkowej przekroczył wartość księgową Spółki i wyniósł 1,09.

Klucz do efektywności biznesowej

Wydaje się zatem, że przyjęty w Spółce model zarządzania wartością daje pozytywne efekty. W warunkach ograniczonego zaufania inwestorów do branży chemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej potrafimy dać akcjonariuszom atrakcyjna stopę zwrotu z zaangażowanych kapitałów, a pracownikom bezpieczne i relatywnie korzystne wynagrodzenie.