IV Konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo”

| Nasze zakłady |

Konferencja „Nauka-Biznes–Rolnictwo” za nami. Wydarzenie organizowane przez Centrum Kompetencji PUŁAWY odbyło się 26 listopada 2014 roku już po raz czwarty. W konferencji udział wzięli przedstawiciele świata nauki i agencji rządowych, przedsiębiorcy rolni oraz liderzy chemii rolnej.

Wnioski z raportu

Tegoroczną edycję konferencji odbywającą się w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, otworzyła oficjalna prezentacja raportu „25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”. Autorzy opracowania, prof. dr hab. Janusz Igras oraz dr Zenon Pokojski, zaprezentowali główne tezy i wnioski opracowania oraz wyniki badań przeprowadzonego wśród liderów opinii środowiska rolniczego.
Rolnictwo to obecnie czwarty największy sektor gospodarki w Polsce. Ostatnie 25 lat to okres dynamicznych zmian, które objęły również produkcję rolną. Skala tej transformacji doskonale widoczna jest na terenach wiejskich. Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty zaznaczył, że „rolnictwo nie może stracić na wartości, ważne żeby za kolejną dekadę było pierwszym, bądź drugim sektorem napędzającym rozwój kraju”.

Polskie marki podbijają europejskie rynki

W kolejnej części konferencji odbyła się dyskusja nt. polskich marek w produkcji rolnej, podbijających rynki Europy i świata. Udział w niej wzięli przedstawiciele polskich brandów, znanych poza granicami naszego kraju. Polska, na arenie międzynarodowej, jest już uznanym producentem żywności, ponieważ dysponuje idealnymi warunkami środowiskowymi, co sprzyja wytwarzaniu zdrowych i wyjątkowo smacznych produktów. Prof. Janusz Igras zwrócił uwagę na fakt, iż „przedsiębiorcy rolni są świadomi wysokiej wartości produktów i widzą na tym polu duży potencjał na przyszłość (…), dlatego warto spojrzeć na sektor rolny w ujęciu biznesowym”.

Znaczenie wapnowania gleb

W dalszej części konferencji podjęto zagadnienie wapnowania gleb. Swoje referaty przedstawili prof. dr hab. Jan Siuta oraz prof. dr hab. Stanisław J. Pietr. Prof. Jan Siuta przedstawił m.in. tezę, że niezrównoważone nawożenie mineralne (zwłaszcza azotowe i potasowe) zakwasza środowisko glebowe, pogarszając warunki wzrostu i plonowania roślin. Natomiast ekologiczne i plonotwórcze znaczenie wapnowania gleb stosowane jest w rolnictwie od dawna i stanowi ono bardzo istotny element racjonalnej agrotechniki.

Prof. Stanisław J. Pietr zwrócił natomiast uwagę na zależność między wapnowaniem, a aktywnością biologiczną gleb. Regularne wapnowanie ma pozytywny wpływ na gleby i wpływa na obniżenie jej kwasowości. Jest to szczególnie istotne ponieważ wraz ze zwiększaniem zakwaszenia, zmniejsza się dostępność składników pokarmowych w glebie (m.in. fosforu, wapnia, magnezu), a zwiększa metali ciężkich.

Poszczególne prezentacje i wypowiedzi ekspertów, wygłoszone w trakcie IV Konferencji „Nauka-Biznes-Rolnictwo” dostępne są na stronie Centrum Kompetencji „Puławy”.