Inwestycje gwarantują rozwój

| Perspektywy i inwestycje |

Wychodząc z takiego założenia, Grupa Azoty „PUŁAWY” konsekwentnie realizuje założone plany, mające na celu rozbudowę własnej bazy i wzrost efektywności produkcji. Dzięki temu podnosi się jej konkurencyjność na rynku – nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym.

Budujemy w Puławach

W I półroczu roku obrotowego 2012/13 zakończono na terenie Grupy Azoty „PUŁAWY” aż 18 projektów inwestycyjnych, a dla 3 przeprowadzono odbiory częściowe o łącznej wartości ponad 160 mln zł. Wśród wspomnianych przedsięwzięć znalazły się nie tylko działania na rzecz poprawy jakości produkcji (m. in. nowe instalacje linii technologicznych, montaż aparatury pomiarowo-kontrolnej), w zakresie ochrony środowiska (budowa Instalacji Odsiarczania Spalin czy instalacji odwadniania osadów z Biologicznej Oczyszczalni Ścieków), ale także mające na celu poprawę jakości obsługi klienta (zakup i montaż linii do nadruku folii i worków oraz zbiorników do sieci sprzedaży RSM®).

Działania w Gdańsku i Chorzowie

Przeprowadzono również działania modernizacyjne w „Fosforach” oraz Azotach-Adipol. W Gdańsku unowocześniono m.in. instalacje do produkcji nawozów oraz elementy infrastruktury pomocniczej, a także wzbogacono park maszynowy. Natomiast w Chorzowie realizowany jest projekt pn. „Budowa zakładu do przerobu technicznych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych do destylowanych kwasów tłuszczowych i stearyny o zdolności przerobowej instalacji 16 000 ton surowca/rok”. Nakłady inwestycyjne, poniesione przez Azoty-Adipol wynoszą 27,3 mln zł, a planowany termin oddania inwestycji do użytkowania, to III kwartał 2013 r.

Nasze plany

Grupa Azoty „PUŁAWY” jednak nie poprzestaje na opisanych wyżej projektach. W I półroczu roku obrotowego 2012/13 Zarząd oraz Rada Nadzorcza „PUŁAW” pozytywnie zaopiniowały kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne. To jedenaście inicjatyw o łącznej wartości 172,5 mln. Zaś Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ZA PUŁAWY zatwierdziło do realizacji 4 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 186,2 mln zł.