Inwestycje Grupy Azoty

| Perspektywy i inwestycje |

Zarząd Grupy Azoty zapowiada powstanie na jesieni tego roku wieloletniego planu inwestycyjnego. Niemniej już teraz wiele się dzieje. Na początku lipca w Puławach oddano do użytku trzy nowe obiekty, a kolejne są w budowie. Ponadto Grupa zwiększa swoją aktywność w zakresie poszukiwania i wydobycia surowców.

Kolejne akwizycje

„PUŁAWY”, konsekwentnie rozbudowując Segment Agro i dążąc do kompleksowego zaspokojenia oczekiwań klientów, planują przejęcie Organiki-Sarzyna od Grupy Kapitałowej Ciech. Dzięki pozyskaniu podkarpackich zakładów, produkujących środki ochrony roślin, Spółka poszerzy znacząco swój asortyment, skierowany do rolników i plantatorów.

Ponadto aktualnie Grupa Azoty parafowała już umowę ze Skarbem Państwa, w zakresie przejęcia pakietu kontrolnego Siarkopolu. Obecnie dostawy siarki z Siarkopolu stanowią 60% surowca konsumowanego przez Grupę!

Potrzebny jest plan

W związku z tak szerokimi możliwościami, Grupa Azoty pracuje nad planem inwestycyjnym, który w wieloletniej perspektywie nakreśli najistotniejsze cele oraz drogi do ich realizacji. Bo tylko dzięki nowym, dobrze opracowanym projektom prorozwojowym, Grupa jest w stanie być nie tylko liderem na rynku krajowym, ale także na arenie międzynarodowej.