Inwestujemy w Dobrym Mieście

| Nasze zakłady, Rynek polski |

8 września 2014 roku w Dobrym Mieście została uroczyście otwarta nowoczesna baza nawozów. Projekt zrealizowała spółka Agrochem Sp. z. o.o., wchodząca w skład Grupy Azoty PUŁAWY.

Uroczyste otwarcie bazy nawozów, połączone z symbolicznym przecięciem wstęgi, odbyło się w obecności m.in. wiceministra Skarbu Państwa – Urszuli Pasławskiej oraz wiceministra finansów – Janusza Cichonia, prezes Grupy Azoty – Pawła Jarczewskiego. Inwestycja w Dobrym Miescie pozwoli wpłynąć na wzrost potencjału gospodarczego regionu, ale również jest zwiastunem pozytywnych zmian na lokalnym rynku pracy.

Wyjątkowa Baza RSM®

Uruchomiona baza RSM® (wysokoskoncentrowanego nawozu azotowego) jest jednym z niewielu tego rodzaju obiektów w skali całej kraju. Nie chodzi jednak o to, że jest najnowocześniejszą bazą w Polsce i jedyną taką na północnym-wschodzie naszego kraju. Zbiorniki mogą zmagazynować około 10 tys. ton roztworu i zaspokoić w pełni potrzeby producentów rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wyjątkowość bazy nawozowej w Dobrym Mieście wynika z faktu, że w zależności od potrzeb nawóz wzbogacany może być bowiem o mikroelementy np. cynk, a także o makroelementy, np. fosfor.

Potencjał nie tylko w regionie

W 2011 roku zapadła decyzja o wybudowaniu bazy w Dobrym Mieście. Na jej powstanie miała wpływ bliskość m.in. Warmińskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki której inwestycja zyskała atrakcyjne ulgi strefowe. Ponadto kluczowy był potencjał lokalnego rynku. Założeniem było stworzyć pewnego rodzaju wzoru do naśladowania, w zakresie obsługi rolnictwa w tym regionie.

Dwa projekty rozwojowe

Wzorcowa Baza Nawozowa została wybudowana przez spółkę Agrochem Sp. z o.o., należącą do Grupy Azoty PUŁAWY. Agrochem specjalizuje się w wytwarzaniu nawozów mineralnych fosforowo-potasowych oraz nawozów azotowo-fosforowo-potasowych.

Nowa inwestycja została zrealizowana w ramach dwóch projektów rozwojowych: Zakład Nawozów Płynnych oraz Centrum Dystrybucji Nawozów (świadczenie usług przeładunkowych i magazynowania nawozów sypkich). Łączy koszt projektu wyniósł 15 mln zł.