Instytut Nowych Syntez Chemicznych inwestuje w naukę

| Perspektywy i inwestycje |

Instytut Nowych Syntez Chemicznych zamierza inwestować w badania nad substancjami „biologicznie aktywnymi”, mającymi istotny wpływ na ludzki organizm.

Naukowcy z Puław dążą do rozbudowy działu syntezy nadkrytycznej. Chodzi tutaj o podjęcie działań naukowych w obrębie substancji do produkcji kosmetyków czy suplementów diety.

Powstaną nowe laboratoria

10 grudnia 2014 roku ogłoszono przetarg na przygotowanie pomieszczeń dostosowanych do potrzeb Instytutu Nowych Syntez Chemicznych oraz prowadzenia tego typu działalności badawczej. Firma, która spełni wszystkie warunki przetargu oraz zaproponuje najbardziej korzystne rozwiązania będzie zobligowana do stworzenia nowoczesnego laboratorium, począwszy od budowy niezbędnych instalacji, poprzez odpowiednie umeblowanie czy wyposażenie pomieszczeń. Koszt tego zlecenia szacowany jest się na 10 milionów złotych.

Powstaną nowe miejsca pracy

Rozbudowa laboratoriów Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego to niewątpliwie szansa na stworzenie nowych miejsc pracy dla naukowców. Co ciekawe ofertą badawczą zainteresowały się również: firma Balton, producent sprzętu medycznego oraz Inframed, spółka poszukująca rozwiązań technologicznych m.in. dla przemysłu. Ponadto, część pomieszczeń ma pełnić funkcję nowoczesnej serwerowni, czyli tzw. Data Center.

Inwestycja mająca na celu rozszerzenie wachlarza możliwości Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego to koszt rzędu 30 mln złotych. Znaczną część funduszy zapewnią fundusze unijne (90%) oraz pieniądze z budżetu państwa. Brakującą część kwoty zobowiązały się pokryć Puławy.

Modernizacja instalacji do produkcji amoniaku przy udziale INSC

Przy okazji inwestycji INSC w naukę, warto wspomnieć również o podpisanej 10 grudnia 2014 roku umowie Instytutu z Grupą Azoty POLICE obejmującą modernizację instalacji do produkcji amoniaku. Pozwoli to na zwiększenie oraz optymalizację produkcji w najbliższych latach. Tego typu modernizację śmiało można traktować jako reakcję Grupy Azoty na światowy deficyt amoniaku oraz znaczący wzrost cen tego surowca. Całość inwestycji to koszt ok. 156 mln zł, a zakończenie modernizacji planowane jest w połowie 2016 roku.

Warty podkreślenia jest również fakt, że poza modernizacją instalacji wytwórczej amoniaku w Policach, Grupa Azoty zamierza w ramach umowy przeprowadzać rozliczne badania oraz wdrażać w życie nowoczesne rozwiązania technologiczne. „Dzięki umowie będziemy realizować nowoczesne i najbardziej obecnie efektywne instalacje przy produkcji amoniaku. To oczywiście będzie w przyszłości pozytywnie wpływać na całą Grupę” – zaznaczył prezes Grupy Azoty, Paweł Jarczewski.

Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński podczas X Konferencji Nafta-Chemia stwierdził, że marka „Polska” jest coraz silniejsza i licząca się w Europie, a rozpoczęcie własnych badań czy patentów dodatkowo wzmacnia jej wartość. Zaznaczył również, że w nowej perspektywie unijnej co 7. euro będzie przeznaczane właśnie na badania” , dlatego tak istotne są inwestycje w infrastrukturę naukową i efektywna kooperacja świata nauki z czołowymi polskimi przedsiębiorstwami przemysłowymi.