Innowacyjność jako klucz do konkurencyjności w branży chemicznej

| Perspektywy i inwestycje |

W zgodnej ocenie ekspertów branżowych, przemysł chemiczny w przyszłości może natrafić na problemy z konkurencyjnością w skali globalnej, ze względu na problem dostępu do tańszych surowców. Możliwości poprawy swojej pozycji rynkowej cały sektor może szukać w zwiększaniu innowacyjności.

Inwestycje w innowacje

Polska przeznacza na innowacje około 1,2 mld euro rocznie (bez podziału na branże), co stanowi 0,53% PKB państwa. Prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej inwestują w badania i rozwój około 2% swojego PKB. Poza Europą jest podobnie. Na przykład Chiny wydają na badania około 2,2 procent swojego PKB, Stany Zjednoczone – 2,8 procent, a Japonia – 3,3 procent.

Innowacyjność branży chemicznej

Branża chemiczna zajmuje czwarte miejsce w rankingu sektorów z najwyższym procentem firm wprowadzających innowacje produktowe i piąte miejsce – według liczby firm wprowadzających nowe i ulepszone procesy. Nowe lub istotnie ulepszone produkty w Polsce wprowadziło 27,3% firm produkujących chemikalia i wyroby chemiczne. Wdrożenia innowacji w procesach dokonało 26,3% polskich firm. Odsetek takich jednostek w przetwórstwie tworzyw sztucznych stanowi odpowiednio 15,3% i 17%.

Innowacje wzmacniają pozycję eksportową

Pozycja eksportowa przedsiębiorstw z branży chemicznej znacznie się wzmacnia w wyniku wprowadzania innowacji w produkcji. Nowe inwestycje w przedsiębiorstwach branży chemicznej pomagają im wzmacniać pozycję eksportową na rynkach globalnych. Jest to ważne ze względu na dane statystyczne dotyczące 2014 r., kiedy polskie firmy chemiczne sprzedały za granicą o 8,5 procent produktów chemicznych więcej niż w poprzednim roku!