Innowacyjne wykorzystanie odpadów

| Perspektywy i inwestycje |

Grupa Azoty „PUŁAWY” liderują nowemu, innowacyjnemu projektowi, związanemu z planowanym w Polsce, komercyjnym wydobyciem gazu łupkowego. We współpracy z lubelskimi firmami i uczelniami technicznymi z regionu planujemy inwestycje, mające na celu rekultywacje ziemi pochodzącej z odwiertów gazowych.

Współpraca „PUŁAW” z naukowcami

Relacje na linii Biznes – Nauka nigdy nie należą do łatwych. Natomiast nasze doświadczenia we współpracy z instytutami, uczelniami i organizacjami gospodarczymi pokazują, że należy wspólnie tworzyć innowacyjne i nowatorskie pomysły i projekty, z których korzyści mogą czerpać obie strony. Natomiast druga konstatacja jest następująca – nie sztuką jest wykładanie dużych pieniędzy na innowacyjność – sztuka polega na tym, aby te wydatki służyły projektom mającym największe szanse na wdrożenie, takim, które będą budowały wartość organizacji.

W ramach programu Blue Gas

Obecnie realizowany przez Nas projekt polega na wytwarzaniu nowego produktu z wykorzystaniem odpadów przemysłowych dwóch firm – naszej biologicznej oczyszczalni ścieków i odpadu firmy „Kruszywa Niemce”. Chcemy wytworzyć produkt, który będzie miał walory użytkowe, dlatego też temu celowi poświęcone jest przygotowanie projektu w ramach programu Blue Gas.

Innowacyjność naszej inicjatywy polega przede wszystkim na tym, że produkt powstający z odpadów może być wykorzystany na miejscu. Dzięki temu oszczędzamy na transporcie czy zużyciu wody podczas wierceń poszukiwawczych. Istnieje także możliwość innego wykorzystania materiałów użytych w procesie wiercenia. Mamy tutaj zatem do czynienia z efektem synergii, wynikającym z połączenia dwóch odpadów przemysłowych i powstaniem produktu o walorach użytkowych.

Degradacja gleby

Naszym zadaniem jest efektywne zagospodarowanie terenów po odwiertach gazu. Produkt, który chcemy stworzyć będzie mógł być wykorzystywany także tam, gdzie mamy do czynienia z degradacją gleb. Gleba piątej czy szóstej klasy będzie modyfikowana w tak sposób, aby zwiększyć jej wartość np. dla rolnictwa.

Współpraca różnych podmiotów

Inicjatorem przedsięwzięcia jest prezes Zygmunt Kwiatkowski ze Spółki „Kruszywa Niemce”. W projekcie uczestniczą również Nasze Zakłady, ale również Instytut Nawozów Sztucznych, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

To jest dosyć duży projekt, bo kwota ogółem to około 19 milionów zł. Dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest na poziomie ponad 11 milionów, a udział „PUŁAW” przekracza 5 milionów. Źródłem dodatkowej satysfakcji jest fakt, że do naszego wniosku nie zostały zgłoszone żadne uwagi. Możemy zatem powiedzieć, że na tym etapie odnieśliśmy sukces. Sztuka jednak polega na tym, żeby w ciągu 18 miesięcy przygotować produkt, który zadeklarowaliśmy we wniosku. I to będzie miara prawdziwego sukcesu.