Indie szukają fosforytów

| Rynki zagraniczne |

Liczący ponad miliard konsumentów rynek indyjski wykazuje ogromne zapotrzebowanie w dziedzinie nawozów sztucznych, w tym również tych wytwarzanych na bazie fosforu. Aktualnie Indie w większości importują fosforyty lub ich przetworzone formy. Czynnikiem, który może zmienić tę sytuację jest zainicjowany program poszukiwań własnych złóż.

Podmorskie odkrycia

Choć Indie dysponują lądowymi złożami fosforytów, to jednak pokrywają one zaledwie 15% ich potrzeb i co gorsza, nie są najlepszej jakości. Dlatego pozostałe ilości są sprowadzane z Maroko, Tunezji oraz Jordanii. Jednak dzięki zainicjowanym na szeroką skalę badaniom dna Morza Arabskiego u wybrzeży stanów Gujarat i Maharashtra władze w Delhi liczą, że uzyskają dostęp do morskich złóż fosforytów. Specjaliście szacują, że zasoby te będą wystarczające, aby zaspokoić potrzeby lokalnego przemysłu nawozowego. Jednak rozpoczęcie komercyjnego wydobycia wymaga czasu, ponieważ nie wystarczy tylko zlokalizować występowanie złóż, ale także należy wykonać studium wykonalności, które pozwoli ocenić opłacalność wydobycia.

Nie tylko Indie

Także polskie firmy dążą do uzyskania dostępu do własnych złóż surowców naturalnych. Dlatego KGHM Polska Miedź oraz Grupa Azoty podpisały porozumienie o utworzeniu spółki celowej, której celem będzie prowadzenie poszukiwań soli potasowych, fosforytów, metali nieżelaznych oraz soli kamiennej w kraju i za granicą. Dzięki połączonym potencjałom obu przedsiębiorstw łatwiejsze stanie osiągnięcie zakładanych celów oraz uniezależnienie się polskiej chemii od importu dostaw podstawowych składników do produkcji nawozów.