Indie stawiają na edukację rolników

| Rynki zagraniczne |

„The Hindu” jest jednym z najpoczytniejszych dzienników w Indiach. Jedną z jego stałych rubryk jest „Farmers Note Book”. 180 artykułów z tego działu zostało niedawno zebrane i wspólnie wydane jako „Impact of The Hindu’s Farmers Note Book on Technology Literacy of Farmers”.

Tu prasa się liczy

Dziennik zajmuje trzecie miejsce wśród anglojęzycznych tytułów i skupia wokół siebie ok. 2,2 mln czytelników. Stąd decyzja o wydaniu zbioru tekstów publikowanych przez ponad 6 lat na jego łamach spotkała się z szerokim aplauzem. Publikacją zajęły się dwie organizacje działające na rzecz rozwoju rolnictwa, a dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców ma zapewnić tłumaczenie książki na język telugu (ok. 70 mln użytkowników), tamilski (ok. 65 mln użytkowników), kannada (ok. 35 mln użytkowników), marathi (ok. 70 mln użytkowników) oraz hindi (ok. 180 mln użytkowników).

Potrzeba szerzenia wiedzy

Na łamach „Farmers Note Book” publikowane są artykuły poświęcone innowacjom w rolnictwie, opisujące studia przypadku oraz dobre praktyki. Bardzo dużo uwagi poświęca się również wspólnemu gospodarowaniu, które w oparciu o silne przywództwo oraz efektywny podział zadań pomiędzy gospodarstwami może, w warunkach indyjskich, przynieść wymierne sukcesy.

Chłonny grunt

Indie to kraj zamieszkiwany przez ponad 1 mld osób i sektor rolniczy stanowi kluczowy segment krajowej gospodarki. Dlatego inicjatywy takie jak np. wydanie „Impact of The Hindu’s Farmers Note Book on Technology Literacy of Farmers” są ważne dla rozwoju nie tylko agrokultury, ale także en bloc dla całego kraju. W Indiach niemal co druga zatrudniona osoba pracuje w rolnictwie, dlatego wzmacnianie tego sektora, także od strony edukacyjnej, stanowi aktualnie jedno z najważniejszych wyzwań dla tego kraju.