Indie potrzebują regulacji prawnych

| Rynki zagraniczne |

Ten dynamicznie rozwijający się kraj, zarówno pod względem gospodarczym jak i demograficznym, jest nie tylko znaczącym producentem, ale i konsumentem nawozów. Dlatego istnieje konieczność wprowadzenia właściwych regulacji prawnych, które umożliwiłyby podniesienie efektywności rodzimych gospodarstw rolnych.

Kilka liczb

Indie są zamieszkiwane przez ponad 1,2 mld mieszkańców. W efekcie ten kraj jest aktualnie trzecim co do wielkości producentem nawozów sztucznych (po Chinach i Stanach Zjednoczonych). Funkcjonuje tam 29 producentów mocznika, 21 firm wytwarzających wodofosforan amonu, a 5 przedsiębiorstw zajmuje się wytwarzaniem nawozów azotowych. Ponadto istnieje tam 80 zakładów produkujących superfosfaty.

Potrzeba równowagi

Aby zapewnić mieszkańcom Indii bezpieczeństwo żywnościowe, nawozy sztuczne muszą być bardziej dostępne, a ich ceny odpowiadające możliwościom finansowym szerokiego grona odbiorców. Dlatego ceny mocznika, jako jednego z najpopularniejszych preparatów, znajdują się pod kontrolą władz centralnych. Interwencja na rynku odbywa się poprzez wypłacanie dopłat dla producentów mocznika. Jednak tego rodzaju działania nie są podejmowane w stosunku do producentów innych nawozów. Taka sytuacja powoduje z jednej strony zrozumiały opór poszkodowanej grupy firm, a z drugiej prowadzi do nadmiernego wykorzystywania mocznika przez rolników, bez przykładania wagi do konieczności różnicowania doboru nawozów, ze względu na rzeczywiste zapotrzebowanie roślin na składniki odżywcze.

Konieczność zmian

Z tego powodu władze Indii rozpoczęły działania na rzecz Spójnej Polityki Nawozowej. Jej zadaniem będzie uregulowanie kwestii dopłat oraz dążenie do poszerzenia zastosowania różnorodnych preparatów przez producentów rolnych. Ze względu na rosnące potrzeby kraju w zakresie zapewnienia dostaw żywności jest to niezwykle palący problem. Stosowanie jednego rodzaju nawozu (z powodu preferencyjnych cen rynkowych), w dłuższej perspektywie może doprowadzić do degradacji gleb na znacznych obszarach.