III Konferencja Nauka – Biznes – Rolnictwo

| CSR |

Kilka dni temu, 21 listopada mieliśmy okazję gościć naukowców, producentów rolnych i przedstawicieli biznesu na III Konferencji „Nauka-Biznes-Rolnictwo”. Tym razem miejscem spotkania reprezentantów środowisk zajmujących się kwestiami rolnictwa i produkcji żywności był Puławski Park Naukowo-Technologiczny.

Centrum Kompetencji inspiruje do dialogu

Konferencja zorganizowana została przez Centrum Kompetencji „PUŁAWY”. Stanowi ono platformę współpracy i wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami rolnymi, doradcami rolnymi, przedstawicielami instytucji naukowych, a także szeroko rozumianego biznesu. Obecnie w skład konsorcjum Centrum Kompetencji „PUŁAWY” wchodzą m.in. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY”, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Tegoroczną edycję Konferencji „Nauka-Biznes-Rolnictwo” objęły honorowym patronatem: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizacja Fertilizers Europe (Europejska Organizacja Producentów Nawozów, zrzeszająca największe przedsiębiorstwa nawozowo-chemiczne w Europie).

Rolnictwo podstawą nowoczesnej gospodarki

Chcemy w ramach Centrum Kompetencji „PUŁAWY” budować relacje pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu oraz rolnictwa. Pragniemy stworzyć warunki, w których polski rolnik będzie mógł korzystać z najnowszych wyników badań naukowych, dotyczących nawożenia, a tym samym efektywnie planować swoje działania. W ostatnich latach bowiem nastąpił rewolucyjny wzrost liczby gospodarstw wykorzystujących nowoczesne i innowacyjne technologie produkcji.

Ku zwiększaniu eksportu żywności

Jako koordynator konsorcjum Centrum Kompetencji „PUŁAWY”, a zarazem Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY”, przy okazji konferencji pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż rolnictwo jest czwartym najważniejszym sektorem gospodarki w Polsce. W związku z tym wymaga od nas szczególnej troski, zarówno ze strony producentów rolnych, polityków, jak i naukowców oraz przedstawicieli świata biznesu. Nie można bagatelizować danych statystycznych wskazujących, że tereny wiejskie zajmują 93% terytorium naszego kraju! Kluczowe jest zwrócenie uwagi na znaczenie rolnictwa w całokształcie gospodarki narodowej. Obecnie eksport produktów rolno-spożywczych stanowi blisko 12% całkowitej wartości polskiego eksportu. Dzięki właściwemu implementowaniu rozwiązań naukowo-technologicznych w poszczególnych gospodarstwach, jak również rozwojowi produkcji nawozów sztucznych, Polska ma szansę stać się jednym z głównych dostawców żywności w Unii Europejskiej.