IBM w PUŁAWACH

Kluczem do nowoczesnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem jest wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych, najlepiej odpowiadających aktualnym potrzebom. W tym celu Zakłady Azotowe „PUŁAWY” zdecydowały się na współpracę z IBM Polska, aby móc jeszcze efektywniej kierować prowadzoną przez siebie działalnością.

Nowe standardy

Do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, amerykańska firma zaproponowała wykorzystanie aplikacji IBM Maximo Asset Management i IBM FileNet. Dzięki nim ZA „PUŁAWY” będą mogły wprowadzić standaryzację procesów operacyjnych oraz tworzyć koherentny system obiegu dokumentów. Rozwiązanie zagwarantuje również optymalizację zarządzania remontami linii technologicznych poprzez kontrolę czasu pracy, jak również zapewnianie przeglądów serwisowych oraz konserwacyjnych. W połączeniu z elektronicznym obiegiem dokumentów, jaki zapewnia IBM FileNet, ZA „PUŁAWY” będą w stanie obniżyć koszty operacyjne, w tym wydatki powiązane z licencją systemu SAP oraz przyśpieszyć obieg i archiwizację faktur. Jest to o tyle istotne, gdyż majątek przedsiębiorstwa stanowi wiele obiektów o zróżnicowanym charakterze (produkcja, magazynowanie, obsługa biurowa, itp.), których pracę należy w jednolity sposób usystematyzować.

ibm3/fot. photopin.comKluczowy jest porządek

W końcowej fazie implementacji tych narzędzi, planowana jest instalacja systemu Business Intelligence – IBM Cognos. Udostępnia on m.in. analizy i raporty, którepomagają w interpretacji wyników biznesowych, a dzięki łatwemu dostępowi, jego użytkownicy mają swobodny dostęp do danych i są w stanie sprawnie ustalać działania w danym obszarze. W obliczu dalszych planów rozwoju spółki wdrożenie sprawdzonych i efektywnych narzędzi z zakresu zarządzania i przetwarzania danych jest dla ZA „PUŁAWY” priorytetem.