Historyczny zysk dzięki inwestycjom

Nasze wyniki finansowe za ubiegły rok odbiły się pozytywnym echem na rynku. W osiągnięciu historycznego zysku pomogły nam poczynione inwestycje.

Przede wszystkim oszczędność

Pierwszą z inwestycji była przebudowa instalacji demineralizacji wody w naszych Zakładach. Wytwarzamy rocznie 5 – 6 mln metrów sześciennych wody zdemineralizowanej. Zaopatrujemy w nią głównie elektrociepłownię, ale jest nam ona także niezbędna do wytwarzania kaprolaktamu, melaminy i innych produktów chemicznych. Zanim przeprowadzono inwestycję by pozyskać 1 metr sześcienny wody zdemineralizowanej, potrzeba było 1,4 metra sześciennego wody surowej.

Nowa instalacja pozwoliła nam na znaczne zmniejszenie zużycia wody, energii elektrycznej oraz chemikaliów. Dzięki niej do pozyskania 1 metra sześciennego wody zdemineralizowanej wystarczy dziś tylko 1,05 metra sześciennego. Instalacja jest już w pełni zautomatyzowana.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Kolejną inwestycją była przebudowa instalacji usuwania dwutlenku węgla z gazu do syntezy amoniaku. Zasadniczym celem tego zadania była poprawa wskaźnika energochłonności. Inwestycja ta przyniosła też wiele korzyści środowisku naturalnemu. Te zaś przełożyły się na efekty ekonomiczne, poprzez zmniejszenie wskaźnika zużycia gazu ziemnego na tonę amoniaku, przy jednoczesnej intensyfikacji produkcji gazu syntezowego ze zmodernizowanego ciągu produkcyjnego. Dzięki tej inwestycji poprawiło się też bezpieczeństwo procesowe i polepszyły się warunki pracy.

MODERNIZACJA PAKOWNI SALETRY

W ciągu kilku miesięcy unowocześniliśmy i rozbudowaliśmy też pakownię saletry amonowej. Dzięki inwestycji zwiększyliśmy znacząco swoje moce załadunkowe i operatywność rynkową. Teraz załadunek saletry amonowej na samochody jest znacznie szybszy. Zamiast układania pojedynczych worków, ładowane są całe zafoliowane palety z nawozem.

Inwestycja ta była strategicznym punktem w naszej polityce handlowej. Nowoczesne maszyny, które zainstalowaliśmy w nowej pakowni saletry, pozwalają na większą elastyczność struktury naszej oferty, ale też zmniejszają wysiłek, jaki potrzebny był do tej pory do jej właściwego funkcjonowania. Odpowiadamy tym samym na oczekiwania rolników, którzy często poszukują nawozów w palecie, a nie w pojedynczych opakowaniach.

BEZ ZANIECZYSZCZEŃ

Jeszcze w 2012 roku planujemy ukończenie instalacji odsiarczania spalin, dofinansowaną ze środków z Unii Europejskiej. Ma ona dla naszych Zakładów bardzo duże znaczenie. Przyczyni się bowiem do poprawy jakości powietrza. Budowa instalacji pozwoli na zredukowanie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o ponad 80 proc.

POSZERZANIE OFERTY

W nowym roku obrotowym zakończymy budowę nowych instalacji nawozów płynnych i stałych. Jedna to instalacja do produkcji nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu, druga do produkcji nawozów płynnych na bazie tych składników. Tego typu projekty inwestycyjne pozwolą nam na wydłużenie łańcucha produktowego w segmencie nawozowym i umocnią naszą pozycję lidera rynku. W obszarze nawozów płynnych zadanie inwestycyjne składa się z instalacji produkcyjnej nawozów wraz ze zbiornikami do magazynowania i wytwarzania produktów pochodnych.

EFEKTYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Realizujemy również budowę stokażu amoniaku. Podniesie ona efektywność i bezpieczeństwo funkcjonowania naszej Spółki. Budowa nowego stokażu pozwoli na elastyczne planowanie prac remontowych na większych odcinkach ciągów technologicznych oraz wykonywanie dużych remontów bez ograniczania produkcji. W sytuacjach postojów instalacji mocznika, zbiornik pozwoli przeprowadzać typowe prace remontowe trwające nawet do 7 dni, bez potrzeby ograniczania produkcji amoniaku.