Grupy Azoty PUŁAWY zaprezentowała wyniki finansowe

| Nasze zakłady |

Wyniki Grupy Azoty PUŁAWY okazały się lepsze w stosunku do oczekiwań analityków, przyglądających się sytuacji ekonomicznej branży chemicznej.

Jest się z czego cieszyć

Przychody w drugim kwartale 2014 r. były wyższe od prognozowanych i wyniosły 880 mln zł. Wskaźnik EBIDTA wyniósł 118 mln zł, w stosunku do oczekiwanych 103,1 mln zł. Co za tym idzie, zysk netto był o 17 mln zł wyższy od oczekiwań analityków i wyniósł 74 mln zł.

Najważniejszy segment działalności Naszej Spółki stanowi sprzedaż nawozów (Segment Agro), gdzie wypracowano 62 proc. przychodu. Segment Chemia (przede wszystkim melamina i kaprolaktam) wygenerował 34 proc. obrotów. Zyski okazały się lepsze od prognozowanych, choć nieznacznie niższe w stosunku do poprzedniego roku.

Zmiana w zakresie raportowania wyników finansowych

Drugi kwartał 2014 roku był dla Grupy Azoty PUŁAWY czwartym kwartałem roku obrotowego rozpoczętego 1 lipca 2013 roku. Wyniki podsumowania roku obrotowego zostaną wyjątkowo podane po sześciu kwartałach – do 31 grudnia 2014 roku tak, aby zrównać się latami obrotowymi z całą Grupą Azoty.

Ponadto warto mieć na uwadze, że za cztery kwartały roku 2013/2014, czyli za ostatnie 12 miesięcy Grupa Azoty PUŁAWY (skonsolidowany wynik grupy kapitałowej) osiągnęły przychody w wysokości 3,626 mld zł.