Grupa Wyszehradzka stawia na biopaliwa

| Rynki zagraniczne |

Podczas ostatniego spotkania w Szekszard, reprezentanci Polski, Czech, Słowacji i Węgier, pracujący w krajowych izbach rolniczych, podpisali wspólny dokument dotyczący biopaliw.

Jego głównym elementem jest apel do ośrodków decyzyjnych Unii Europejskiej, o wsparcie produkcji biopaliw z roślin. Stało się tak, ponieważ łączne moce wytwórcze krajów Grupy Wyszehradzkiej w tej dziedzinie są szacowane na dodatkowych 8 mld l rocznie. A ta ilość jest w stanie pokryć 1% europejskiego zapotrzebowania na tego rodzaju paliwa.

Wykorzystanie biopaliw łączy się nie tylko z dywersyfikacją źródeł dostaw, związaną ze wzrostem bezpieczeństwa energetycznego, ale również stanowi ważny krok w kierunku ochrony środowiska. Wartością dodaną wsparcia dla biopaliw, byłoby również znaczące zmniejszenie – aż o 1/5 – importu do Unii Europejskiej pasz bazujących na soi (ilość dodatków paszowych, wolnych od GMO i antybiotyków, powstałych przy procesie wytwarzania biopaliw szacuje się na 5 mln t).