Grupa Azoty wzmacnia segment sprzedażowy

| Perspektywy i inwestycje |

Grupa Azoty zamierza podejmować działania, zmierzające do rozwoju produktów organicznych oraz wzrostu sprzedaży w Segmencie AGRO. Planujemy większą uwagę skupić na zacieśnianiu relacji z dystrybutorami, jak również klientami indywidualnymi.

Systematyczny rozwój poszczególnych zakładów

Po rezygnacji z projektu z Grupą Lotos, nie mamy w planach podobnie dużych inwestycji. Konsekwentnie rozwijamy natomiast własne zakłady, modernizując i unowocześniając instalacje, czy wdrażając m.in. innowacyjne produkty. Staramy się także podnieść efektywność sprzedaży, dzięki silniejszym i trwalszym związkom z naszymi dystrybutorami oraz odbiorcami końcowymi.

Dalsza ekspansja rynku lokalnego i rynków krajów sąsiadujących

Nie wykluczamy podjęcia bliższej współpracy z podmiotami zajmującymi się dystrybucją, zakładając nawet – w dalszej perspektywie – możliwość ich przejęcia. Aktualną strategię opieramy o dalszy rozwój na rynku krajowym i sukcesywne wkraczanie do naszych sąsiadów, czyli Niemiec oraz krajów skandynawskich. Zauważamy tutaj pole do szerszych działań. Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz możliwościom dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb wierzymy, że możemy być na nowych rynkach aktywnie działającą konkurencją.

Poszukiwanie kolejnych ścieżek handlowych

Warto również wspomnieć, że Spółka nadal poszukuje nowych rynków zbytu, coraz częściej upatrując perspektyw rozwojowych na kontynencie afrykańskim. Monitorujemy rynki wschodzące, dokonujemy licznych wizytacji, myśląc o Afryce, nie tylko w kontekście potencjału surowcowego. Z tego względu staramy się szkolić ekspertów, którzy w przyszłości będą mogli edukować odbiorców, w zakresie wprowadzania zrównoważonych praktyk rolniczych, właśnie na kontynencie afrykańskim.