Grupa Azoty wciąż na plusie w III kwartale 2014

| Rynek polski |

W połowie listopada Grupa Azoty zaprezentowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2014 roku. Podsumowanie dotyczyło także sytuacji w spółkach, wchodzących w skład skonsolidowanej grupy kapitałowej.

Kolejne powody do zadowolenia

Grupa Azoty zakończyła trzeci kwartał 2014 roku z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Odnotowaliśmy wynik z działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 2 mln zł (-9 mln zł r/r) oraz zysk netto w wysokości 9 mln zł (przy 0,2 mln zł r/r), przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 2,3 mld zł (przy 2,2 mld zł r/r). Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA), w omawianym okresie, utrzymał się na poziomie porównywalnym z poprzedniego roku i wyniósł 127 mln zł (wobec 111 mln w zeszłym roku).

Biorąc pod uwagę wyniki za ostatnie trzy kwartały 2014 roku, Grupa Azoty z sukcesem zrealizowała przychody na poziomie 7,3 mld zł r. (przy około 7,5 mld r/r). Wyniki finansowe Grupy ponownie okazały się lepsze od tych zakładanych przez analityków i ekspertów branżowych.

Niższe ceny surowców a ceny produkcji

W trzecim kwartale 2014 roku Grupa Azoty po raz kolejny wykorzystała potencjał tkwiący w synergii, w ramach całej Grupy Kapitałowej. Dzięki działaniom na rzecz obniżania cen pozyskiwanych surowców, redukujemy koszty produkcji, jednocześnie zwiększając naszą efektywność biznesową. Jak stwierdził Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Grupy Azoty, „pomimo nieznacznego spadku rentowności EBITDA poszczególnych produktów nawozowych, głównie z powodu panującej obecnie tendencji spadkowej cen sprzedaży strategicznych produktów, zdecydowanie pozytywnie na całą sytuację wpływa obniżenie cen surowców energetycznych, niezbędnych przy produkcji nawozów: gazu – o 15 %, węgla – 0 5-6%, energii elektrycznej – o 10-12% oraz surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych – ceny fosforytu i soli potasowej spadły średnio o 25%”.

W przypadku Segmentu Tworzyw odnotowano wzrost sprzedaży na poziomie 18 mln zł, na co istotny wpływ miała niższa baza wolumenowa. Poziom rentowności EBITDA poprawił się dzięki spadkom cen surowców energetycznych oraz metanolu, zwiększonej produkcji kaprolaktamu (oraz poliamidu), a także nieznacznym wzrostom cen surowców ropopochodnych.

Jeśli chodzi o Segment Chemii, Grupa Azoty zrealizowała zakładany plan sprzedażowy na poziomie wyższym o 81 mln r/r. Wynik ten to efekt m.in. przejęcia kopalni siarki w Grzybowie oraz wyższej sprzedaży wolumenowej mocznika do celów technicznych. Poziom rentowności EBITDA uległ poprawie (do 3 proc. z poziomu -1 proc. r/r), dzięki poprawie sytuacji po stronie surowcowej oraz lepszym uwarunkowaniom cenowym na rynku siarki granulowanej (przeznaczonej na eksport).

Najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy

Do najważniejszych wydarzeń III kwartały 2014 roku, związanych z działalnością Grupy Azoty, należy zaliczyć przede wszystkim umieszczenie Spółki na liście podmiotów strategicznych Skarbu Państwa. Rozpoczęto również wdrażanie i realizację założeń Strategii na lata 2014-2020. Grupa Azoty podpisała w minionym kwartale umowy na sprzedaż nawozów w latach 2014-2015 na terenie naszego kraju. Zawarliśmy ponadto umowę o współpracy ze spółką Comexport oraz kontrakt z PKP CARGO na przewozy kolejowe.