Grupa Azoty w RESPECT INDEX

| Nasze zakłady |

W grudniu 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład Respect Index (Responsibility Ecology Sustainability Participation Environment Community Transparency). Z radością przyjęliśmy informację, że Grupa Azoty znalazła się w nim po raz dziewiąty. Jako jedna z niewielu spółek notowanych na warszawskim parkiecie, od wielu lat utrzymuje swoją pozycją w Respect Index.

Realizujemy zasady odpowiedzialnego biznesu

Respect Index powstał w ramach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w 2009 r. i jest potocznie określany mianem „Indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie”. Przedsiębiorstwa wchodzące w jego skład prowadzą działalność biznesową. Aby zostać wyróżnionym, sprawdzana jest troska o środowisko, o otoczenie społeczne, dbanie o pracowników oraz prowadzenie transparentnej polityki komunikacyjnej z interesariuszami.

Cenne wyróżnienie

Grupa Azoty znalazła się w zestawieniu Respect Index ze względu kompleksowość działań podejmowanych przez Spółkę, które stanowią wyraz szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej w tym m.in.: wsparcie lokalnego budownictwa mieszkaniowego, drużyn sportowych i inicjatyw kulturalnych.

Warto podkreślić, że na przykład Grupa Azoty PUŁAWY na przestrzeni ostatnich lat przekazała około 1,5 mld zł na rozwój Puław i regionu. Wspieramy drużyny sportowe: piłkarzy ręcznych „Azotów Puławy” oraz klub sportowy „Wisła Puławy”. Od lat angażujemy się w różnego rodzaju projekty kulturalne, m.in. poprzez wspieranie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce czy Festiwalu „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Inwestujemy również w puławską młodzież. Pomagamy w doposażeniu dydaktycznym, jak i proekologicznej edukacji dzieci i młodzieży z naszego regionu.

Cieszymy się z tego wyróżnienia i zamierzamy nadal podejmować szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.