Grupa Azoty stawia na badania naukowe

| Perspektywy i inwestycje |

Podczas Kongresu Polska Chemia 2014 miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, stanowiącego deklarację współpracy pomiędzy Grupą Azoty a instytutami badawczymi z branży chemicznej. Porozumienie ma na celu wykorzystanie potencjału naukowego oraz infrastruktury badawczej do realizacji strategii rozwoju Grupy Azoty.

Korzyści dla gospodarki i nauki

Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty podkreślił, że „instytuty, z którymi koncern nawiązał współpracę, posiadają istotny potencjał badawczy, rozwojowy i wdrożeniowy, który zostanie wykorzystany w celu zapewniania stałego rozwoju polskiego przemysłu”. Paweł Jarczewski dodał, iż „oficjalna deklaracja współpracy jest przełomowym wydarzeniem, które przyniesie obopólne korzyści zarówno rodzimej gospodarce, jak i całej polskiej nauce”.

Badania, strategia i rozwój

Zgodnie z deklaracjami, Grupa Azoty zleci instytutom prace badawczo–rozwojowe oraz opracowanie planów strategicznych i programów rozwoju. Spółka zapewni także finansowanie lub współfinansowanie zadań i projektów z zakresu B+R (Business + Research). Instytuty badawcze zadeklarowały natomiast współpracę w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej, m.in. w oparciu o Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój (POIR).

Oficjalne sygnowanie współpracy

List intencyjny podpisał Prezes Zarządu Grupy Azoty, Paweł Jarczewski oraz Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Jałosiński. Ze strony instytutów badawczych porozumienie sygnowali: Danuta Ciechańska, Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi; Regina Jeziórska, Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie; Andrzej Kruger, Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia“ w Kędzierzynie – Koźlu; Cezary Możeński, Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Urszula Wyrzykowska, Dyrektor Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie.