Grupa Azoty radzi sobie z dekoniunkturą

| komunikat prasowy |

Grupa Azoty za okres 9 miesięcy 2016 roku zanotowała przychody na poziomie 6,6 mld zł, wobec 7,5 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy zysku netto na poziomie 346 mln (540 mln w I-IIIQ 2015r.) zł i zysku EBITDA 826 mln zł, wobec 1 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki trzeciego kwartału 2016 roku zamknęły się w Grupie Azoty przychodami ze sprzedaży na poziomie 2 mld zł, wobec 2,4 mld zł w IIIQ 2015r. przy zysku netto na poziomie -10 mln zł, wobec 82 mln zł w IIIQ 2015r. W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA osiągnął poziom 131 mln zł a 223 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. Raportowane wyniki Grupy Azoty są zbieżne z oczekiwaniami rynku wyrażonymi w konsensusie analityków.

Od kilku miesięcy obserwujemy znaczące korekty cenowe na światowych rynkach nawozów, są one wynikiem szerszych tendencji które zachodzą na rynku rolnym i rynku podstawowych surowców do produkcji nawozów. Działając w tak trudnym otoczeniu nieustannie pracujemy nad wypracowaniem optymalnej marży Grupy Azoty. W porównaniu do wyników czołowych spółek nawozowych dynamika zmian w raportowanych wynikach plasuje nas powyżej konkurentów i pozwala płynnie realizować założenia inwestycyjne pomimo okresu dekoniunktury – powiedział Paweł Łapiński, Wiceprezes Grupy Azoty.

Segment Agro standardowo w III kwartale rozpoczął nowy sezon nawozowy, co z perspektywy handlowej najlepiej widać w ułożeniu tendencji cenowych dla publikowanych notowań kluczowych produktów. Wyraźne symptomy nasycenia rynku, zwłaszcza rynku eksportowego, w powiazaniu z utrzymującymi się niskimi cenami płodów rolnych (pszenica) zepchnęły ceny mocznika i nawozów saletrzanych do niskich poziomów tylko częściowo rekompensując utratę marzy handlowej premią surowcową na gazie i surowcach energetycznych. Tym samym marża EBITDA wyniosła 13 proc. (wobec 16 proc. w roku ubiegłym).

Segment Tworzyw w dalszym ciągu zmagał się z bardzo silną presją cenową ze strony nabywców. Branża powoli podejmuje pierwsze działania ograniczające podaż kaprolaktamu na rynku europejskim w długim okresie co oznacza, iż rynek wskazuje kierunek działań szukających optymalizacji istniejących mocy wytwórczych. W kontekście solidnego popytu wolumenowego ze strony rynku automotive, branży budowlanej, odzieżowej i spożywczej (opakowania) powinno się to przełożyć, w perspektywie długookresowej, na odbicie niekorzystnych tendencji marżowych całej branży.

Wyraźna poprawa wyników i rentowności Segmentu Chemii to zasługa w głównej mierze kontynuacji marżowej sprzedaży melaminy (jako element wspomnianej realizacji elastycznej polityki zarządzania mocznikiem) wspartej wynikami realizowanymi w segmencie OXO i pigmentów w Policach.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Puławy

Puławska Spółka osiągnęła w trzecim kwartale 2016 r. zysk netto na poziomie 16 mln zł (65 mln zł w IIIQ 2015r.) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 712 mln zł wobec 935 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Police

Wyłączając wpływ zdarzeń jednorazowych Policka Spółka wygenerowała wyższy poziom kluczowych wskaźników rentowności na poziomie EBIT i EBITDA niż w analogicznym okresie ubiegłego roku pomimo trudnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym zwłaszcza na rynku nawozów fosforowych. Wynik EBIT z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym wyniósł 17,6 mln zł, EBITDA 40,2 mln zł i ukształtował się na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Po ich uwzględnieniu Spółka osiągnęła w trzecim kwartale wyniku netto o wartość -8,6 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży o wartości 549 mln zł.

Wyniki jednostkowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

W ujęciu jednostkowym kędzierzyńska Spółka osiągnęła za III kwartał 2016r. zysk netto na poziomie -2,7 mln zł wobec 14 mln zł w IIIQ roku ubiegłego, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 379 mln zł (435 mln zł w IIIQ 2015r.).

***

Grupa Azoty to europejski lider w produkcji chemicznej. To firma nastawiona na innowacyjność i przyszłość. Z powodzeniem konkuruje z największymi światowymi firmami chemicznymi. Grupa Azoty oferuje swoim klientom bogaty portfel produktów – od nawozów azotowych, wieloskładnikowych i fosforowych oraz tworzyw konstrukcyjnych po alkohole OXO, plastyfikatory i pigmenty. Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł przy skonsolidowanym zysku netto na poziomie 265 mln zł. Grupa dysponuje własną infrastrukturą logistyczną oraz zapleczem badawczym, projektowym i serwisowym. Do 2020 roku Grupa zamierza przeznaczyć na inwestycje 7 mld złotych, a dla swoich klientów stać się dostawcą pierwszego wyboru. W zakresie chemikaliów celem Grupy Azoty jest utrzymanie pozycji krajowego i europejskiego lidera na rynku melaminy, plastyfikatorów i alkoholi OXO w regionie Centralnej i Wschodniej Europy oraz rozwój sprzedaży pozostałych chemikaliów znajdujących się w portfelu Grupy.

do pobrania: Prezentacja wynikowa 3Q 2016