Grupa Azoty PUŁAWY wyróżniona za bezpieczeństwo

| Nasze zakłady |

Grupa Azoty PUŁAWY została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku odbyła się już 42. edycja Konkursu, a Grupa Azoty PUŁAWY brała w nim udział po raz pierwszy. Jest to kolejne wyróżnienie dla Spółki w obszarze bezpieczeństwa pracy.

Docenieni przez Ministerstwo

Jest nam szczególnie miło poinformować, że Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. została doceniona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i uhonorowana wyróżnieniem w kategorii „przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne” za pracę pt. „Stosowanie środków ochrony indywidualnej gwarancją poprawy bezpieczeństwa pracy”. Jej autorami są specjaliści BHP: Adam Piotrowski, Mariusz Cieniuszek, Andrzej Smętek oraz Główny Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Tomasz Ogrodnik.

Impuls do dalszych działań

Jury konkursu doceniło Grupę Azoty PUŁAWY w szczególności za podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP oraz aktywność przy poprawie warunków pracy. Duże uznanie zyskało wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i znaczące zmniejszenie liczby wypadków przy pracy.

Marian Rybak, Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY podkreślił znaczenie otrzymanego wyróżnienia dla Spółki, a także zapowiedział dalsze aktywne włączanie się w wymianę doświadczeń na tym polu oraz działania na rzecz kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

Cenne nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie w zakresie bezpieczeństwa pracy otrzymane przez Grupę Azoty PUŁAWY nie jest pierwszym tego typu. Nie tak dawno Spółka mogła się cieszyć prestiżową nagrodą Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – Złotą Kartą Lidera. Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasze działania znajdują uznanie wśród członków komisji konkursowych i przyczyniają się bezpośrednio do zwiększania bezpieczeństwa pracy w naszych zakładach.