Grupa Azoty PUŁAWY – wyniki finansowe Spółki w trzecim kwartale 2014

| Nasze zakłady |

13 listopada 2014 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której opublikowane zostały wyniki finansowe całej Grupy Azoty za trzeci kwartał 2014 roku, w tym również Grupy Azoty PUŁAWY.

Satysfakcjonujące wyniki kwartalne

Wyniki Nasze Spółki, okazały się lepsze niż pierwotnie zakładali analitycy. Grupa Azoty PUŁAWY zakończyła trzeci kwartał 2014 roku z wynikiem działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 1 mln zł (19 mln zł r/r) oraz osiągnęła zysk netto na poziomie 3 mln zł (18 mln zł r/r). Co istotne, udało się zwiększyć przychody ze sprzedaży z 840 mln zł (w analogicznym kwartale w roku ubiegłym) do 850 mln zł w obecnym okresie rozliczeniowym. Można to potraktować jako dobrą prognozę na przyszłość. Warto zwrócić uwagę, że przychody Grupy Azoty PUŁAWY stanowią około 30% przychodów całej Grupy Azoty, co świadczy o istotnej roli Naszej Spółki w ramach skonsolidowanej grupy kapitałowej.

Trzeci kwartał 2014 r. był dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. piątym kwartałem roku obrotowego rozpoczętego 1 lipca 2013 roku. Wyniki podsumowania roku obrotowego zostaną wyjątkowo podane po 6 kwartałach – do 31 grudnia 2014 roku tak, aby zrównać się latami obrotowymi z całą Grupą Azoty.

Najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy

Miniony kwartał 2014 roku obfitował w szereg wydarzeń, istotnych dla funkcjonowania Spółki. Grupa Azoty PUŁAWY została nagrodzona w konkursie Modernizacja Roku 2013. W październiku oddaliśmy do użytku instalację stokażu amoniaku o pojemności 15 tysięcy ton. Dodatkowo Agrochem Puławy nabył 6.793 udziałów Unibaltic Agro Sp. z o.o.

Doszło ponadto do podpisania porozumienia o współpracy z przedstawicielami malezyjskiego przemysłu nawozowo-chemicznego, w zakresie wytwarzania mocznika i innych produktów opartych na amoniaku. Umowę zawarto ze spółkami: PETRONAS Chemical Group Berhad oraz Sipitang Oil & Gas Development Corporation Sdn Bhd.

Perspektywy na przyszłość

Warto zwrócić uwagę na prognozy dotyczące nadchodzących miesięcy. Jeśli sytuacja na rynku nawozowym nadal będzie utrzymywać się na podobnym poziomie, Grupa Azoty PUŁAWY nie powinna mieć problemów z generowaniem zysków w kolejnych kwartałach. W całym procesie produkcyjnym istotną rolę dalej będą odgrywać ceny gazu i inny surowców energetycznych, jednak dzięki skutecznie prowadzonej polityce dywersyfikacji źródeł dostaw, staramy się podejmować działania na rzecz obniżania kosztów zakupu „błękitnego paliwa”, a tym samym wytwarzania naszych produktów.