Grupa Azoty PUŁAWY wpiera rolnictwo niskoemisyjne

| Ochrona środowiska |

Grupa Azoty PUŁAWY będzie uczestniczyć w projekcie, którego celem jest wsparcie rolnictwa niskoemisyjnego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydało już pozytywną ocenę merytorycznej części projektu, rekomendując go jednocześnie do dofinansowania.

Rolnictwo niskoemisyjne

Celem Grupy Azoty PUŁAWY jest poprawa wydajności wykorzystywania zasobów poprzez wdrożenie innowacyjnych niskowęglowych praktyk rolniczych, a także promocję zrównoważonego stosowania nawozów mineralnych przez rodzime gospodarstwa rolne. Projekt ten, będzie idealną okazją do przeprowadzenia badań w tym zakresie. Dodatkowo pozwolą one Spółce opracować listę certyfikatów do zastosowania nawozów w niskoemisyjnych praktykach rolniczych.

Jest to o tyle istotne, że wyniki przeprowadzonych badań będą wykorzystywane w programowaniu działań polityki rolnej w Polsce w zakresie działań klimatycznych. Dodatkowo posłużą do doskonalenia metod szacowania emisji z rolnictwa, w Krajowym Systemie Inwentaryzacji i Szacowania Emisji.

Metoda LCA

Metoda Low Carbon Agriculture polega na badaniu minimalizacji wpływu nawożenia na poziom emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Chodzi o wykorzystanie nawozów mineralnych i praktyk rolniczych, z uwzględnieniem zmian zachodzących w klimacie.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzą: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy; Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk; Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.