Grupa Azoty PUŁAWY laureatem Złotej Karty Lidera

| Nasze zakłady |

Jak co roku Forum Liderów Bezpiecznej Pracy przyznało nagrody Złotych Kart Lidera. Wśród nagrodzonych i tym razem nie zabrakło Grupy Azoty PUŁAWY.

Doceniono nasze wysiłki

Jest nam szczególnie miło poinformować, że Forum Liderów Bezpiecznej Pracy doceniło Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nadając jej po raz kolejny tytuł Złotej Karty Lidera. Nagrody zostały przyznane Naszym Zakładom, Grupie Azoty Zakładom Chemicznych „Police” S.A. oraz Grupie Azoty. Uroczyste wręczenie wyróżnienie odbyło się podczas XVI konferencji Liderów Bezpiecznej Pracy w Pile.

Komisja FLBP doceniła wkład Grupy Azoty PUŁAWY w poprawę bezpieczeństwa pracy, w szczególności za podnoszenie świadomości pracowników w zakresie procedur BHP i zagrożeń wynikających z ich niewłaściwego stosowania.

W trosce o bezpieczeństwo

Eksperci podkreślili także fakt stałego uczestnictwa Naszych Zakładów w programach rządowych i pracach naukowo-badawczych, których celem jest systematyczne podnoszenie standardów bezpieczeństwa. Komisja dokonująca wyboru dostrzegła również wdrożenie przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. systemu zarządzenia bezpieczeństwem pracy. Wspomniane działania obejmują jednak nie tylko upowszechnianie wiedzy teoretycznej, ale także konkretne praktyczne rozwiązania. Za przykład posłużyć może chociażby wprowadzenie we wrześniu tego roku obowiązku noszenia specjalnej odblaskowej odzieży, przez pracowników poruszających na rowerach po terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Działania w całej Grupie Azoty

Omawiane zmiany są w dużej mierze pokłosiem wieloletniej współpracy między Grupą Azoty a związanym z Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Szczególnie cieszy więc fakt, że podejmowane przez nas działania kolejny już raz spotkały się z uznaniem ekspertów FLBP.

Członkami Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zostają jedynie firmy mające szczególne osiągnięcia na polu kształtowania bezpiecznych warunków pracy. Spośród nich co roku wybierane są przedsiębiorstwa zasługujące na wyróżnienie Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy. W zależności od rezultatów działań na rzecz bezpieczeństwa, wyróżniona firma może otrzymać Zieloną, Srebrną lub Złotą Kartę.