Grupa Azoty PUŁAWY kupi gaz z Niemiec i Holandii

| Produkcja i surowce |

Grupa Azoty PUŁAWY zawarła dwa kontrakty na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego z firmami PGNiG Sales & Trading GmbH oraz Vitol S.A. Wcześniej na kupno gazu w Niemczech zdecydowała się Grupa Azoty Police. Zgodnie z ustaleniami, gaz będzie dostarczany w terminie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Szacunkowa łączna wartość kontraktów wynosi 164 mln zł.

Najniższa cena na rynku

Podpisanie umowy z firmami PGNiG Sales & Trading GmbH oraz Vitol S.A. to dla Naszych Zakładów wymierne korzyści i oszczędności, gdyż gaz z Niemiec wyróżnia się najniższą ceną na rynku europejskim. Warto zaznaczyć, że Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, również zawarła umowę zakupu gazu z PGNiG Sales & Trading.

Liberalizacja rynku gazu postępuje

Marian Rybak, Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, podkreślił, że „dzięki postępującej liberalizacji rynku gazu ziemnego korzystamy ze wszelkich dostępnych sposobów by jak najefektywniej zaopatrywać Spółkę w ten strategiczny surowiec. Nowych dostawców gazu ziemnego wyłoniliśmy w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego”.