Grupa Azoty „PUŁAWY” – „Firma Dobrze Widziana”

| CSR |

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” zostały po raz drugi laureatem konkursu „Firma Dobrze Widziana”. Organizatorem plebiscytu jest Związek Pracodawców Business Centre Club. W trakcie gali, która miała miejsce 19 listopada w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, wyróżnienie dla Spółki odebrał Wiceprezes Zarządu – Zenon Pokojski.

Dbamy o pracowników i lokalną społeczność

Celem konkursu jest prezentacja firm postrzeganych jako najbardziej odpowiedzialne społecznie w danym regionie. Plebiscyt stanowi część większego projektu „CSR – jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa” realizowanego obecnie na terenie całej Polski. Wyróżnienie dla „PUŁAW” to podkreślenie, iż jesteśmy Spółką szczególnie aktywną w regionie w zakresie prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego. Konkurs wyłonił bowiem w każdym z 16 regionów Polski po jednej z firm, które dzięki prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu są pozytywnie postrzegane w swoim otoczeniu.

Inspirujemy innych

Oficjalne gratulacje z okazji otrzymania nagrody, złożył na ręce prezesa Naszych Zakładów Mariana Rybaka – Prezes Zarządu Grupy Azoty Paweł Jarczewski. Zwrócił uwagę, iż tego rodzaju osiągnięcia „PUŁAW” należy traktować jako wyróżnienia dla całej Grupy Kapitałowej.

Należy podkreślić, że w tym roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” wydały Zintegrowany Raport Roczny. W dokumencie tym zaprezentowaliśmy Spółkę w sposób umożliwiający rzetelną ocenę naszego funkcjonowania. Biorąc do ręki przygotowany raport można uzyskać wiedzę nie tylko dotyczącą kwestii finansowych, ale również dowiedzieć się więcej na temat działań proekologicznych i aktywności społecznej Zakładów. Raport został przygotowany w oparciu o międzynarodowe standardy GRI (Global Reporting Initiative).