Grupa Azoty produkuje innowacyjne nawozy

| Nasze zakłady |

W perspektywie najbliższych lat należy spodziewać się wzrostu wykorzystywania w produkcji rolnej innowacyjnych nawozów, pozwalających dostarczyć roślinom niezbędnych mikroelementów. Dodatkowo będziemy obserwować wzrost przyswajalności poszczególnych składników odżywczych, a tym samym ograniczanie ich wypłukiwania do wód gruntowych.

Inteligentne nawozy

Grupa Azoty PUŁAWY od kilku lat aktywnie działa w obszarze produkcji tzw. nawozów inteligentnych, dzięki którym roślina sama będzie pobierała odpowiednią ilość potrzebnego składnika pokarmowego. Nawozy te będą dostosowane nie tylko to typów roślin, ale również do różnych rodzajów gleb. Możemy powiedzieć, że spółka już teraz produkuje nawozy RSM S z dodatkiem siarki, a w przyszłości dodatkowo będzie miała w swojej ofercie nawozy z minerałami i mikroelementami.

Wzrost zapotrzebowania na nawozy

Według FAO, liczba ludności na świecie ma wzrosnąć do nawet 9-10 mld w 2050 r. Spowoduje to, iż zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o kolejne 70%! Aby móc odpowiedzieć na rosnące potrzeby żywnościowe ludności na naszej planecie, musimy zwiększyć wydajność plonów. Żeby to zrobić potrzebne jest prawidłowe nawożenie oraz odpowiedni dobór produktów stosowanych dla poszczególnych rodzajów upraw.

Na szczęście w dzisiejszych czasach asortyment firm nawozowo-chemicznych nie ogranicza się do kilku typów nawozów, ale możemy rozróżnić nawet 50 różnych produktów, które wykorzystują w swojej codziennej pracy farmerzy i rolnicy na całym świecie. W najbliższych latach muszą oni skupić się na działaniach, które wpłyną na wzrost wydajności i efektywności sektora. Dzięki temu ich gospodarstwa będą mogły generować większe zyski, a w skali makro, uda się wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe na naszej planecie.