Grupa Azoty na partnerskich warunkach

| Rynek polski |

Rozpoczął się proces tworzenia nowej grupy chemicznej, w skład której wejdą również nasze Zakłady. Cieszy nas, że Ministerstwo Skarbu Państwa, jako jednym z kluczowych elementów połączenia uczyniło zasadę równorzędności i partnerstwa pomiędzy łączonymi podmiotami. Porozumienie między Zakładami Azotowymi „PUŁAWY” a Azotami Tarnów zagwarantuje obu stronom, że będą mogły na równorzędnych zasadach tworzyć strategię, strukturę i ład korporacyjny powstającej właśnie Grupy Azoty.

NAJWAŻNIEJSZE BĘDĄ NEGOCJACJE

Wspólne rozmowy jednak dopiero przed nami.Działając na zasadzie równorzędności, chcemy przedstawić naszą wizję partnerowi. Ważne jest dopracowanie szczegółów dotyczących wizji i kształtu funkcjonowania wewnątrz nowej Grupy. W rozmowach trzeba w pierwszym rzędzie kierować się dobrem naszych klientów, akcjonariuszy i pracowników.

Na razie jesteśmy jeszcze przed ostatecznymi negocjacjami najważniejszych kwestii związanych z połączeniem. Nie wykluczamy, że rozmowy momentami będą trudne dla obu stron. Trudno jednak jeszcze wskazywać jakieś konkretne krytyczne punkty tych negocjacji.

ZALETY POŁĄCZENIA

W naszej opinii główną zaletą, połączenia będzie w pierwszym rzędzie synergia wynikająca z zarządzania podobnymi grupami produktowymi, wspólne zakupy czy zintegrowana logistyka. Spodziewamy się również wspólnych korzyści związanych z inwestycjami. Tutaj konieczne będzie ustalenie priorytetów w tym zakresie. Trzeba będzie rozważyć, które projekty kontynuować, a realizacje których warto na razie zawiesić w czasie.

WYJĄTKOWOŚĆ „PUŁAW”

To, co będzie nas wyróżniać w nowopowstałej grupie to wielokierunkowość naszego działania. Obecnie nie wystarczy dostarczać tylko nawozy. Przykładem mogą być produkowane przez nas roztwory mocznika, które wykorzystuje się następnie np. w silnikach diesla. Zmiana naszego podejścia do biznesu na bardziej przemysłowy wpłynie na zwiększenie konkurencji na rynkach nawozowych. Drugą równie ważną kwestią jest rozbudowanie systemu dystrybucji.

Dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość, przygotowując się do jak najlepszego wykorzystania efektów połączenia spółek z Tarnowa i Puław.