Grupa Azoty na arenie międzynarodowej

| Bez kategorii, Rynek polski |

Aktywność na rynkach zagranicznych oraz w międzynarodowych organizacjach pozarządowych to ważne elementy funkcjonowania i rozwoju Grupy Azoty.

Energia porusza do działania

W listopadzie Grupa Azoty stała się 21. członkiem stowarzyszenia Central Europe Energy Partners. Celami CEEP są: łączenie potencjałów firm energetycznych oraz placówek naukowo-badawczych z regionu Europy Środkowej oraz wspieranie integracji tego sektora przemysłowego w ramach polityki UE. Grupa Azoty to m.in. drugi producent nawozów mineralnych na Starym Kontynencie, co sprawia, że jest znaczącym konsumentem energii, zwłaszcza pochodzącej z gazu ziemnego. Szczególnie istotna jest dla nas możliwość wymiany doświadczeń z innymi kooperantami w ramach CEEP w zakresie wykorzystania zasobów energetycznych, w bieżącej działalności naszej Spółki.

Polskie nawozy w Ameryce Południowej

Produkowane w Grupie Azoty „PUŁAWY” nawozy trafią w 2014 r. do Brazylii. Podpisano właśnie trzyletnią umowę z firmą Comexport na sprzedaż preparatów wieloskładnikowych z Polic oraz siarczanu amonu z Puław i Tarnowa. Kontrakt wart jest 360 mln zł. Ameryka Południowa to niezwykle istotny kierunek rozwoju wymiany handlowej Grupy Azoty. W 2012 r. trafiło tam aż 19% towarów eksportowanych przez nasz koncern. Z tego 10% towarów sprzedano właśnie w Brazylii, kraju odpowiadającym za prawie połowę PKB Ameryki Łacińskiej. Nie można zapominać, że rolnictwo stanowi najdynamiczniejszą gałąź gospodarki i konsumuje najwięcej na świecie (za Chinami, Indiami i Stanami Zjednoczonymi) składników odżywczych, zawartych w nawozach.