Grupa Azoty. Inwestycje priorytetem na rok 2014

| Perspektywy i inwestycje |

Grupa Azoty zamierza pogłębić współpracę z KGHM Polska Miedź, z którym „PUŁAWY” podpisały kilka dni temu porozumienie dotyczące poszukiwania i wydobycia surowców, wykorzystywanych w produkcji chemicznej.

Kolejny etap kooperacji

Realizacja wspólnych projektów energetycznych stanowi kolejny krok, po podpisaniu przez Grupę Azoty „PUŁAWY”, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” i KGHM Polska Miedź umowy o współpracy w dziedzinie poszukiwania i wydobywania fosforytów. Kooperacja spółek ma objąć również takie przedsięwzięcia, jak przerób fosfogipsów czy poszukiwanie złóż soli potasowej na rynkach obcych.

Zrównoważony rozwój

Ponadto Grupa Azoty w najbliższym czasie zamierza kontynuować rozpoczęte inwestycje i planując jednocześnie kolejne, które mają opiewać na ponad 800 milionów złotych! Obejmą one przede wszystkim modernizację instalacji do produkcji i przetwarzania amoniaku, produkcji nawozów płynnych i granulowanych czy obszar energetyki. Nadrzędnym celem tych projektów jest poprawa efektywności oraz doskonałości operacyjnej instalacji we wszystkich zakładach należących do Grupy Azoty.

Dalsze inwestycje w gaz ziemny

Grupa Azoty nie planuje swojego zaangażowania w projekty poszukiwawcze, ale jednocześnie jest zainteresowana przedsięwzięciami, które osiągną etap wydobycia. Z pewnością istotny wpływ na aktywność Grupy Azoty w tym zakresie będzie miało otwarcie terminalu LNG w Świnoujściu, co umożliwi dywersyfikację dostaw gazu.