Grupa Azoty dywersyfikuje źródła gazu

| Rynek polski |

Przełom roku przyniósł bardzo pozytywne informacje na temat planów pogłębiania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży chemicznej i energetycznej. Grupa Azoty „PUŁAWY”, największy odbiorca gazu ziemnego w Polsce, podpisała umowy na dostawy tego surowca w roku 2014 łącznie z trzema kontrahentami. Stanowi to element strategii „PUŁAW” i ma na celu zdywersyfikowanie źródeł pozyskiwania „błękitnego paliwa”.

PGNiG największym dostawcą

Z kontraktem, opiewającym na 1,09 miliarda złotych, największym dostawcą gazu ziemnego dla Grupy Azoty „PUŁAWY” pozostało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Umowy zostały podpisane również z firmami Statoil oraz RWE Polska, które dostarczą paliwo za odpowiednio 97 mln i 69 mln złotych.

Konsekwentna strategia „PUŁAW”

Gaz ziemny stanowi jeden z podstawowych surowców, wykorzystywanych przez nasze Zakłady. Dlatego też tak istotna jest dywersyfikacja źródeł jego pozyskiwania. Jednocześnie podjęte przez „PUŁAWY” działania mają bezpośredni związek z postępującą liberalizacją na rynku gazu oraz dalszym dynamicznym rozwojem sektora obrotu „błękitnym paliwem” w naszym kraju.