Grupa Azoty coraz bliżej. Podpisano porozumienie

| Perspektywy i inwestycje, Rynek polski |

Wspólnie z Zakładami Azotowymi Tarnów zrobiliśmy kolejny krok ku połączeniu w jedną grupę chemiczną. Zawarliśmy porozumienie, które określać będzie zasady współpracy i prowadzenia negocjacji ws. umowy konsolidacyjnej na podstawie, której powstać ma wiodąca grupa chemiczna w regionie i jeden z głównych producentów nawozów w Europie.

W podpisanym porozumieniu uzgodniliśmy wspólnie, że nowopowstały podmiot będzie nosić nazwę Grupa Azoty.

CELE STRATEGICZNE UMOWY

Umowa dotyczy zasad ładu korporacyjnego oraz kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych. W późniejszym czasie uzgodnimy też zakres wspólnej strategii i synergii. Z racji przepisów o ochronie konkurencji wymiana szeregu informacji między naszymi Zakładami a Azotami Tarnów będzie możliwa dopiero po wyrażeniu zgody na połączenie przez właściwy organ antymonopolowy (UOKiK). Dopiero po udzieleniu tej zgody połączenie będzie mogło zostać przeprowadzone do końca.

Cele strategiczne połączenia to: notowanie akcji w WIG20, dążenie do zapewnienia akcjonariuszom spółek z grupy kapitałowej jednego z najwyższych w branży zwrotu z powierzonego kapitału oraz utrzymanie trwałej pozycji jednego z liderów w zakresie produkcji nawozów w Europie i liczącego się gracza na świecie.

SYNERGIA PRZEDE WSZYSTKIM

Inne ważne zadania, jakie postawiliśmy sobie w podpisanym porozumieniu to: maksymalne wykorzystanie synergii powstałej dzięki połączeniu, budowa wartości dla naszych klientów oraz wzrost wartości dla naszych akcjonariuszy.

W porozumieniu podkreśliliśmy, że nasza współpraca ma się opierać na zasadach równości i partnerstwa, doświadczenia, wiedzy, rozwoju technologicznego i pozycji rynkowej każdej ze stron w odniesieniu do poszczególnych obszarów biznesowych.

NOWOŚCI I KONTYNUACJA

Stworzenie silnej grupy chemiczno-nawozowej o ustabilizowanym akcjonariacie pozwoli na spokojną kontynuację procesów inwestycyjnych i integracyjnych w sektorze gospodarki, w którym działamy oraz na wykorzystanie efektów synergii wynikających z połączenia.

W związku z połączeniem jesteśmy zainteresowani także zwiększeniem skali naszej działalności.