Grunt to gaz

| Perspektywy i inwestycje |

Polska gospodarka z nadzieją patrzy w kierunku gaz łupkowego. Gdy spełnią się obecne prognozy, to przed krajowymi firmami stoi ogromna szansa rozwoju. Na wydobyciu tego surowca zyskają też zakłady Wielkiej Syntezy Chemicznej.

Minister Skarbu Państwa zachęca

Mikołaj Budzanowski zauważa, że znaczącą rolę w kwestii eksploatacji gazu łupkowego powinny odegrać firmy z branży chemicznej, po podjęciu suwerennych decyzji. Jest to ważne zadanie nie tylko z punktu widzenia interesu gospodarki krajowej, ale przede wszystkim z perspektywy zakładów tej gałęzi przemysłu, dla której gaz jest podstawowym środkiem w procesach produkcyjnych.

Gas is the key/fot. freepik.com„PUŁAWY” dodają gazu

ZA „PUŁAWY”, oprócz wykorzystywania „błękitnego paliwa” w codziennej pracy produkcyjnej, angażuje się w liczne projekty gazowe. Pierwszym z nich to planowana budowa bloku gazowo-parowego w Puławach. Inwestycja ma być zrealizowana przez ZA „PUŁAWY” we współpracy z PGE. Drugim jest projekt budowy instalacji przy biologicznej oczyszczalni ścieków (koszt: 15,4 mln zł). Dzięki niej odwadniany będzie osad na potrzeby wytwarzania sztucznej gleby, służącej do rekultywacji terenów, na których przeprowadzano eksploatację gazu łupkowego.

Gas is the key/fot. freepik.comŁupki to przyszłość

Dzięki prowadzonym próbnym odwiertom oraz bogactwu złóż, które być może już niedługo zostaną poddane eksploatacji, również ZA „PUŁAWY” będą mogły skorzystać na procesie wydobycia gazu z łupków. Aktualnie przedsiębiorstwo zajmuje się ww. przedsięwzięciami, jednak nie wyklucza możliwości współpracy w ramach projektów dedykowanych wydobyciu gazu ze złóż położonych np. na obszarze Wyżyny Lubelskiej. Jak wiadomo, w Berejowie, na terenie koncesji „Lubartów” PKN ORLEN przeprowadziły już odwiert wertykalny, a horyzontalny zostanie wykonany w najbliższym czasie. Koncern szacuje, że w 2017 r. można się spodziewać pierwszych zysków z łupków.