GMO kością niezgody?

| Rynki zagraniczne |

Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w lipcu br. rozpoczęły negocjacje związane z planowanym utworzeniem Strefy Wolnego Handlu (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) pomiędzy obydwoma podmiotami. Jednak nie we wszystkich punktach konsensus będzie łatwy do osiągnięcia.

Co może dać TTIP?

TTIP może okazać się przełomowym działaniem w zakresie globalnego handlu. Ma on na celu zniesienie barier w zakresie przepływu towarów, rynku usług, zamówień publicznych i inwestycji. Biorąc pod uwagę fakt, że dzienny transfer dóbr na linii UE – USA jest największy na świecie, a jego wartość wynosi 2 mld EUR, oszczędności wyniosłyby 120 mld EUR rocznie.

Jest jednak „ale”

Tym, co wzbudza nieufność strony europejskiej, jest potencjalny zalew UE żywnością modyfikowaną genetycznie. Kraje Wspólnoty bardzo restrykcyjnie podchodzą do kwestii stosowania GMO z oczywistych względów: wprowadzanie do obiegu naturalnego organizmów wyposażonych w nienaturalny dla nich materiał genetyczny, grozi powstaniem trudnych do oszacowania zmian roślinach, wynikających z faktu procesu krzyżowania się. Pod wpływem nacisku opinii publicznej ze strony amerykańskich farmerów, Komisja Finansowa Senatu podkreśliła, że jakiekolwiek porozumienie musi zawierać m. in. zmniejszenie ograniczeń UE, związanych z roślinami modyfikowanymi genetycznie.

W poszukiwaniu rozwiązania problemu

Jest sprawą wiadomą, że dla Unii Europejskiej zrównoważone rolnictwo jest sprawą priorytetową i idea rozszerzenia zezwoleń dla obrotu GMO może spotkać się ze znaczącym oporem rodzimych producentów rolnych. Niemniej jednak w grę wchodzi ułatwienie w handlu dla tysięcy przedsiębiorstw, a w rezultacie korzyści finansowe dla milionów obywateli po obu stronach Atlantyku. Czy GMO będzie kartą przetargową w kwestii zawarcia TTIP? A może skutecznymi okażą się działania fachowych lobbystów, którzy zdołają przekonać jedną lub drugą stronę do ustępstw? Kolejna runda rozmów odbędzie się w grudniu. Zobaczymy, co nam przyniesie.