Głód wyzwaniem dla współczesnego świata

| Rynki zagraniczne |

Mimo spadku liczby ludzi cierpiących z powodu chronicznego niedożywienia, problem głodu cały czas nie został definitywnie rozwiązany. W efekcie dynamicznego rozwoju gospodarczego w części regionów świata udało się znacząco go zredukować. Jednak w globalnym ujęciu nadal tej kwestii nie można uznać za w pełni rozwiązaną.

Globalny problem

842 miliony osób w latach 2011-13 nie miało możliwości spożycia posiłku odpowiadającego zapotrzebowaniu organizmu. Stanowi to 12% ogółu populacji. W obliczu 17% osób cierpiących z powodu niedożywienia w latach 1990-92 widać pewien progres. Warto zwrócić uwagę, że aktualnie aż ok. 827 mln osób zmagających się z tym problemem, zamieszkuje w krajach rozwijających się!

Co przezwycięża głód?

Stabilna sytuacja polityczna, dostęp do złóż naturalnych czy wzrost ekonomiczny (jednak często oparty na taniej sile roboczej) są czynnikami pozwalającymi skutecznie przezwyciężać problem niedożywienia. Brak wojen czy klęsk żywiołowych sprawia, iż m. in. rolnictwo może się rozwijać i przez to zapewniać bezpośredni dostęp do żywności. Regionami, które zanotowały dobre wyniki w tej dziedzinie są m. in. Centralna, Wschodnia i Południowo-Wschodnia Azja, kraje Ameryki Łacińskiej czy Basenu Morza Karaibskiego.

Szansa w rolnictwie

Obecnie około 2,5 mld ludzi utrzymuje się z rolnictwa, wykorzystując 40% powierzchni lądowej Ziemi. Jednak wciąż wiele krajów, zwłaszcza rozwijających się, nie wykorzystuje w pełni możliwości, jakie dają najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie agrokultury. Niemniej jednak coraz szersze wykorzystywanie nawozów sztucznych, podnoszących znacznie plony, jest jednym ze sposobów skutecznej walki z niedożywieniem na świecie.