Globalne zmiany w rolnictwie

| Rynki zagraniczne |

Rolnictwem, rozumianym jako źródło utrzymania, składającym się z uprawy ziemi, rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa, zajmuje się 37% populacji na Ziemi. Oznacza to globalny spadek o 12% w porównaniu z rokiem 1980, kiedy w sektorze rolniczym i pozarolniczym pracowało mniej więcej tyle samo osób.

Przyrost w państwach azjatyckich

W latach 1980 – 2011 aż o 50% wzrosła liczba osób zajmujących się rolnictwem w Indiach i o 37% w Chinach. To efekt dynamicznego rozwoju demograficznego tych krajów oraz zamieszkujących je najliczniejszych populacji na świecie (odpowiednio 1,21 mld i 1,35 mld). W tym samym okresie wzrost ludności aktywnej zawodowo poza rolnictwem wyniósł 134%!

Mniej rolników w obu Amerykach i Europie

Na tych kontynentach odnotowano największe spadki w populacji rolniczej, związane głównie z migracją ze wsi do miast oraz rosnącą komasacją gruntów, większym zużyciem nawozów i wzrostem poziomu technologicznego w gospodarstwach. W Europie odsetek ten spadł o 66%, w Ameryce Północnej – o 45%, a w Ameryce Południowej – o 35%.