Gaz, węgiel i ekologia

| Produkcja i surowce |

Który z surowców energetycznych jest optymalny dla naszej gospodarki i przemysłu? Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, szczególnie biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany na rynku, jak również zbliżające się wprowadzenie zmian dotyczących pakietu klimatycznego Unii Europejskiej.

Węgiel: w energetyce od zawsze

Polski przemysł już od wielu lat oparty jest na energetyce węglowej i pomimo planów systematycznego odchodzenia od tego surowca, będzie on jeszcze przez długi czas jednym z podstawowych źródeł energii. Podobnie wygląda sytuacja w pozostałych państwach Unii Europejskiej, niejako w tle trwającej obecnie dyskusji o ograniczeniach emisji CO2. Również Grupa Azoty PUŁAWY opiera część swojej produkcji na węglu, stanowi on bowiem 15% struktury zużycia surowców Spółki (dane za 2013 r.).

Gaz ziemny: czas na tańsze alternatywy

„Błękitne paliwo” jest podstawowym surowcem nie tylko dla branży nawozowo-chemicznej. Jego rola w krajowej, europejskiej i wreszcie światowej gospodarce jest nie do przecenienia. Cały czas czynione są więc starania, mające na celu zarówno dywersyfikację źródeł jego pozyskiwania, jak i osiągnięcie możliwie niskiej ceny tego surowca. Także Nasze Zakłady poczyniły szereg działań w tym zakresie, kupując gaz ziemny m.in. od PGNiG, RWE Polska, Vattenfall czy Statoil, a także opracowując projekty związane z gazem łupkowym.

Nie zapominajmy o ekologii

W dyskusji o energetyce i surowcach nie może oczywiście zabraknąć przysłowiowej kropki nad „i”, którą w tej dziedzinie stanowi ekologia. Ograniczenie emisji CO2 w krajach członkowskich to jeden z głównych celów Unii Europejskiej, która w październiku ubiegłego roku przyjęła nowy pakiet klimatyczno-energetyczny na lata 2020-2030. Według wstępnych założeń, w tym czasie emisja dwutlenku węgla ma spaść aż o 40%, przy jednoczesnym wzroście efektywności energetycznej o 27%.