Gaz od RWE Supply & Trading szansą na zwiększenie dywersyfikacji dostaw

| Nasze zakłady |

Grupa Azoty PUŁAWY i RWE Supply & Trading podpisały umowę na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego. Będzie ona obowiązywać od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Szacunkowa wartość kontraktu to 170 mln zł.

Wybór dostawcy

Powyższy dostawca gazu dla Grupy Azoty PUŁAWY został wyłoniony w procesie postępowania ofertowego, przeprowadzonego we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy Azoty.

Jak podkreślił Marian Rybak, Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, „umowa z RWE jest kolejnym przykładem naszego aktywnego wykorzystywania możliwości dywersyfikacji dostaw strategicznego surowca, jakim jest dla nas gaz ziemny”. To także szansa na zakup gazu w atrakcyjnej cenie, na konkurencyjnych warunkach.

Podstawowy surowiec

Gaz ziemny to podstawowy surowiec energetyczny wykorzystywany przez Grupę Azoty PUŁAWY. Wielkość rocznego zapotrzebowania na gaz ziemny do produkcji amoniaku w naszych Zakładach oscyluje na poziomie ok. 1 mld m3.