Fuzja „PUŁAW” coraz bliżej

Proces konsolidacji Azotów Tarnów oraz Zakładów Azotowych „PUŁAWY” trwa. Aktualnie Komisja Europejska weryfikuje postrzeganie potencjalnie połączonych spółek przez ich konkurentów.

Co na to konkurencja?

Dotychczas KE wysłała takie zapytanie do odpowiedników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Czechach, Niemczech, na Litwie i na Słowacji. Dwa z nich odpowiedziały pozytywnie, a pozostałe dwa nie zajęły stanowiska. Podobne badania prowadzone są wśród krajowych konkurentów w branży nawozowej. Tego typu działania ze strony Komisji są bardzo istotne z punktu widzenia konkurencyjności unijnego rynku oraz na płaszczyźnie motywów innych graczy – czy widzą oni w takiej fuzji możliwość naruszenia zasad konkurencji, czy też wypływa to z chęci zablokowania rozwoju przedsiębiorstw dążących do połączenia się.

chemistry/fot. freepik.comChemia to strategiczna branża

Dzięki ogromnym wolumenom zużycia „błękitnego paliwa”, przedsiębiorstwa Wielkiej Syntezy Chemicznej należą do grona firm o znaczeniu strategicznym dla krajowej gospodarki. Po zakończonym procesie połączenia, nowa Grupa będzie korzystać z ponad 3 mld m3 gazu rocznie. Dzięki planowanej obniżce cen o 3,3% od stycznia 2013 r., „PUŁAWY” zyskają oszczędności rzędu 40 mln złotych. Tę kwotę, można łatwo przeznaczyć na wzmocnienie procesów synergii i w efekcie podniesienia konkurencyjności nowej Grupy na rynku krajowym i europejskim.