„Fosfory” wyprodukują nawozy z odpadów

| Produkcja i surowce |

W dobie optymalizowania funkcjonowania przemysłu chemicznego oraz troski o zrównoważony rozwój, coraz większą rolę zaczyna odgrywa recykling. Dlatego Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory”, wchodzące w skład Grupy Azoty PUŁAWY, w sierpniu br. rozpoczęły wykorzystywanie zasobów fosforanów ze zbiornika retencyjnego przy hałdzie w Wiślince.

I ekologicznie, i ekonomicznie

Produkcja nawozów fosforowych na bazie odcieków ze składowiska odpadów ma podwójne znaczenie. Z jednej strony redukujemy zawartość zbiornika, z drugiej strony możemy zaoszczędzić na kwasie fosforowym i wodzie, która w procesie produkcyjnym jest usuwana do atmosfery w postaci czystej pary. W samym tylko sierpniu i wrześniu przerobiliśmy 3 185 ton odcieków.

Co produkujemy?

Fosfor odzyskany z odcieków jest ponownie wykorzystywany do wytwarzania takich nawozów jak Amofoska czy nasz sztandarowy produkt, jakim jest Superfosfat. Dzięki zastosowaniu recyklingu z zasobów zbiornika przez Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” rocznie wyprodukowanych zostanie nawet 200 000 ton nawozów z wykorzystaniem surowca z odcieku, który zostanie w całości zlikwidowany w ciągu dwóch najbliższych lat.

Warto prowadzić skuteczną rekultywację

Składowisko odpadów poprodukcyjnych w Wiślince powstało w latach 60. i funkcjonowała do 2008 r. Od 2009 r. trwa jego gruntowna rekultywacja. Całość (wraz ze zbiornikiem retencyjnym) zajmuje obszar o powierzchni 41 ha i jest w pełni zabezpieczony przez negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

To właśnie dzięki właściwie prowadzonym działaniom rekultywacyjnym, „Fosfory” otrzymały zgodę Marszałka Województwa Pomorskiego na eksploatację zgromadzonych odpadów w celach przemysłowych. Jest to kolejny przykład działań Grupy Azoty PUŁAWY w zakresie odpowiedzialnego i prorozwojowego biznesu.