„Fosfory” wspomagają rolnictwo

| Rynek polski |

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych ”Fosfory” Sp. z o.o. to firma z ponad stuletnią tradycją. Cieszę się, że mam możliwość kierowania nią w trakcie jej dynamicznego rozwoju oraz sposobność do dzielenia się tym z Wami, czytelnikami tego bloga.

Zaczęliśmy w 1912 r.

Początki Naszych Zakładów to założona przez dwóch wrocławskich przedsiębiorców Die Chemische Fabrik, zlokalizowana w gdańskiej dzielnicy Westerplatte. Produkowała ona głównie kwas siarkowy na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Po zniszczeniu w wyniku II wojny światowej, odbudowano ją w 1947 r. W efekcie boomu demograficznego po 1945 roku zwiększyło się zapotrzebowanie na produkty rolne. Skutkowało to wzrostem chemizacji rolnictwa, celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. W latach 60. rozpoczęto przekształcanie odbudowanej fabryki w zakłady produkujące nawozy fosforowe na licencji amerykańskiej. W połowie kolejnej dekady przedsiębiorstwo osiągnęło planowane moce produkcyjne na poziomie 300 tys. t rocznie.

Dlaczego fosfor?

Jest to niezwykle ważny pierwiastek potrzebny do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Dzieje się tak ze względu na jego rolę w transporcie energii w komórkach. Rośliny potrzebują fosforu zwłaszcza w pierwszym okresie wzrostu, gdyż w przeciwnym razie grozi im niedożywienie, skutkujące niższymi plonami. Jako że występuje on w glebach z reguły w niedostatecznej ilości, stosowanie nawozów fosforowych jest gwarancją efektywnej produkcji rolnej. Produkowany przez Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych superfosfat potrójny granulowany zawiera trzykrotnie więcej fosforu niż superfosfaty proste i nadaje się do stosowania przedsiewnego do wszystkich rodzajów upraw.

Transformacje

Po 1989 r. Nasze Zakłady zostały przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie 100% udziałów posiadał Skarb Państwa. Na skutek kolejnych zmian udziałowców, w 2011 r. GZNF „Fosfory” stały się częścią Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. W międzyczasie, latach 1996-97 uruchomiono linię nawozów NPK, a produkcja kwasu siarkowego uzyskała w 2003 r. status najlepszej dostępnej technologii (B.A.T.). Oprócz produkcji chemicznej Nasze Zakłady zajmują się z powodzeniem działalnością laboratoryjną, a dzięki dogodnemu położeniu oraz modernizacjom Nadbrzeża Chemików świadczymy szeroko zakrojone usługi przeładunkowe. Aktualnie jesteśmy w stanie przyjmować statki o ładowności do 30 tys. t. Dodam, iż w 2004 r. wielkość przeładunków osiągnęła wartość 1,5 mln t.

Dziś, jako podmiot wchodzący w skład Grupy Azoty, drugiego co do wielkości producenta nawozów sztucznych w Europie, jesteśmy ważnym ogniwem całego koncernu. Potrzeba dostarczania wysokiej jakości nawozów fosforowych dla polskich rolników jest cały czas aktualna, a my możemy ją z powodzeniem zaspokajać.