Filary nowoczesnego rolnictwa

| Produkcja i surowce |

Gościem tegorocznej konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo”, organizowanej przez Centrum Kompetencji „Puławy” był Jacob Hansen, Dyrektor Generalny Fertilizers Europe, stowarzyszenia europejskich producentów nawozów sztucznych. Zagadnienia, które przedstawił, poświęcone były cyklowi obiegu nawozu i roli nawozów mineralnych we współczesnej produkcji rolnej.

Dobre praktyki nawożenia

Podstawową zasadą skutecznego stosowania preparatów wspomagających rozwój roślin i ich plonowanie jest korzystanie z nich, poprzez dozowanie właściwej dawki w odpowiednim czasie i w adekwatnym miejscu. Być może słysząc to stwierdzenie pierwszy raz, można odnieść wrażenie, że brzmi ono nieco banalnie. Jednak gdy dokładnie je przeanalizujemy, widzimy, że wszystkie elementy muszą opierać się na ugruntowanej wiedzy, popartej testami i doświadczeniami. Ponadto, niezmiernie istotnym działaniem, leżącym u podstaw efektywnego, nowoczesnego rolnictwa, jest monitoring wpływu naszych praktyk rolnych na otaczające środowisko.

Recykling

Innym elementem, który powinien stanowić jeden z fundamentów dzisiejszego funkcjonowania nowoczesnych gospodarstw, winno być odzyskiwanie składników odżywczych, wytwarzanych ww ramach produkcji rolnej. Dzięki stosowaniu dostępnych technik wychwytywania cennych związków, można nie tylko obniżyć koszty prowadzenia agrobiznesu, ale przede wszystkim zadbać o środowisko naturalne. Informacja zwrotna od producentów rolnych, o ilościach odzyskanych składników odżywczych może posłużyć producentom nawozów do ciągłego udoskonalania swoich produktów.

Nowoczesne technologie

Współczesne rolnictwo ma szansę na bycie konkurencyjnym sektorem gospodarki jedynie wtedy, gdy wykorzystuje w pełni dostępną wiedzę technologiczną. Kluczowe jest adaptowanie narzędzi stosowanych dotąd z sukcesem w innych branżach np. mapowanie gleb na podstawie zawartości biomasy oraz pomiary wilgoci. Przy użyciu m.in. dostępnych narzędzi on-line, można nie tylko ułatwić sobie pracę i zwiększyć generowane zyski, ale przede wszystkim usprawnić wymianę doświadczeń pomiędzy producentami rolnymi.

Na podstawie prezentacji Jacoba Hansena, wygłoszonej w trakcie III Konferencji Nauka-Biznes-Rolnictwo, organizowanej przez Centrum Kompetencji „Puławy” S.A., z dn. 21.11.2013 r.