Farmerzy aktywni wobec zmian klimatycznych

| Rynki zagraniczne |

Podczas przemówienia na Uniwersytecie Stanowym Michigan, amerykański Sekretarz Stanu ds. Rolnictwa Tom Vilsack zaapelował do rolników o przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. I ogłosił nową strategię dla rolnictwa dotyczącą klimatu.

Wiele propozycji rozwiązań i zmian jest dobrowolnych dla farmerów. Amerykańscy rolnicy chcący zaangażować się w projekt i bazować w produkcji rolnej według podanych wskazówek, mają szanse na dofinansowanie szczególnie w zakresie koniecznych inwestycji np. w formie pożyczek, kredytów.

Skutki zmian klimatycznych

Działania ogłoszone w Planie Vilsacka zakładają: racjonalne wykorzystanie nawozów i ograniczenie emisji szkodliwych związków do gleby; przesadzenie drzew w rejonach zniszczonych przez pożary, susze czy choroby; zachęty do zalesiania również obszarów miejskich; używanie drewna jako materiału budowlanego; zrównoważone użycie paliw kopalnych w procesie produkcji energii w gospodarstwach.

Co, jeśli plan się powiedzie?

Jeśli wszystkie działania ujęte w planie udałoby się zrealizować, autorzy strategii liczą na zredukowanie emisji w Stanach Zjednoczonych o 120 milionów ton. To tak, jakby usunąć z amerykańskich dróg prawie 25 milionów samochodów.

Celem planu zaproponowanego przez władze federalne jest zachęcenie rolników do działań, które zwiększą produktywność, a jednocześnie pozwolą uniknąć negatywnych skutków dla klimatu.