Energetyka w przemyśle chemicznym

| Produkcja i surowce |

Jednym z ważnych czynników współdecydującym o konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw branży chemicznej jest zapewnienie ciągłości dostaw surowców. Z powodu tego, że sektor z natury ma wysoką energochłonność, koszty energii są kluczowych składnikiem determinującym jej rentowność.
Brak nowych mocy wytwórczych w polskiej energetyce, w połączeniu z potrzebą modernizacji istniejących bloków, mogą spowodować kłopoty w pokryciu zapotrzebowania na energię. Konieczność wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego, ma znaczenie dla przemysłu chemicznego, spowodowaną sytuacją międzynarodową.

Energia elektryczna z własnych elektrociepłowni

Połowę zapotrzebowania na energię elektryczną Grupa Azoty pokrywa z własnych elektrociepłowni. Do pierwszej dziesiątki bloków w Polsce, należą te pracujące przy zakładach chemicznych we Włocławku (Anwil), w Puławach, Policach oraz Tarnowie. W drugiej dziesiątce znajduje się elektrociepłownia w Kędzierzynie.

Coraz bardziej wydajne wykorzystanie energii

Pomiędzy 2004 a 2012 rokiem branża chemiczna zwiększyła swoją efektywność energetyczną prawie dwa razy. Wzrost o 100% produkcji został zrealizowany przy prawie niezmiennym wolumenie zużycia energii elektrycznej. Nie zmienia to jednak faktu, że przemysł chemiczny znajduje się w pierwszej trójce najbardziej energochłonnych branży razem z przemysłem metalurgicznym oraz papierniczym.