Energetyka to podstawa

| Nasze zakłady |

Grupa Azoty, bazująca na czterech głównych zakładach produkcyjnych (Puławy, Tarnów, Police i Kędzierzyn-Koźle), może sprawnie funkcjonować m.in. dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi energetycznemu.

Aby produkcja nawozów mineralnych, produktów chemicznych oraz tworzyw sztucznych mogła generować zyski na satysfakcjonującym poziomie, Grupa Azoty przykłada szczególną wagę do efektywnych rozwiązań technologicznych w zakresie energetyki. Są one potrzebne również ze względu na wysoką konsumpcję energii – ok. 3,2 TWh rocznie. Wiąże się z tym również wytwarzanie energii z pary technologicznej na poziomie 21 PJ.

Optymalizacja rozwiązań

Grupa Azoty sama konsumuje energię, którą wyprodukuje. Jednak, aby uniknąć strat na etapie transferów wewnątrzzakładowych (Nasze Zakłady znajdują się na dużych przestrzeniach), wykorzystujemy rozprężanie nośników (gaz ziemny, para). Dzięki temu nie tylko podnosimy efektywność energetyczną, ale także redukujemy ilość wody, potrzebnej do procesów chłodzenia instalacji.

Normy, czyli wyzwania

Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do przestrzegania ustalonych standardów związanych m.in. z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Również Grupa Azoty należy do ETS – europejskiego systemu handlu emisjami.

Nie jest także tajemnicą, że to właśnie produkcja energii pochłania największe koszty. Dlatego Grupa Azoty cały czas poszukuje innowacyjnych rozwiązań. Takich, które pozwolą efektywniej produkować energię, jednocześnie redukując wydatki z tym związane. Dzięki wypracowywanym wysokim przychodom, Grupa Azoty może swobodnie prowadzić prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie.