Elektrownia Puławy – wspólny projekt z PGE

| Perspektywy i inwestycje |

Elektrownia Puławy to projekt energetyczny, który prowadzimy razem z PGE. Wspólnie planujemy wybudować i następnie eksploatować elektrownię o mocy 800 – 900 MW, opalaną gazem ziemnym. Zlokalizowana będzie w gminie Puławy, w bezpośrednim sąsiedztwie naszej firmy.

Elektrownia pozwoli na zmniejszenie deficytu energii elektrycznej w województwie lubelskim, co oznacza, że poprawi też bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz pomoże w dalszym rozwoju gospodarczym naszego regionu. Wartość tej inwestycji jest szacowana obecnie na ponad 3 mld zł.

Aktualnie znajdujemy się na etapie przetargu mającego wyłonić konsorcjum realizujące projekt. Wnioski o dopuszczenie do postępowania przetargowego zgłosiło dziesięć firm, zarówno z kraju, jak i zagranicy.

Są to:

* Abener Energia S.A/Teyma/Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

* konsorcjum firm Alstom

* Budimex SA/Tecnicas Reunidas SA/GAMA

* China Gezhouba Group Company Ltd/Guandong Electric Power Design Institute

* Cobra Instalaciones y Servicios SA

* Duro Felguera SA

* General Electric International Inc./Iberdrola

* Mostostal Warszawa/Ansaldo Energia S.p.A.

* Siemens Sp. z o.o./Siemens Ostrich/Siemens Switzerland

* SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o./SNC – Lavalin Inc./SNC-Lavalin Constructors Inc.

Zadaniem firmy, która wygra przetarg będzie budowa w Puławach „pod klucz” duobloku gazowo-parowego o mocy od 800 MWe do 900MWe netto wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi. Sprawność bloku netto w pracy kondensacyjnej powinna nie być niższa niż 57 proc.

Siłownia powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie naszej firmy i będzie miała dwa zadania. Będzie odprowadzać moc do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ale także dostarczać parę technologiczną i wodę grzewczą do naszych Zakładów.

Przetarg przeprowadzimy według procedury negocjacyjnej. Wybrany w ten sposób wykonawca będzie miał 36 miesięcy na realizację swojego zadania.

Dla zapewnienia realizacji projektu, jak i przyszłej eksploatacji elektrowni, zawarliśmy również wspólnie umowy, które określają stosunki właścicielskie, szczegóły finansowania projektu oraz umowy odbioru energii i ciepła przez nas, od 2018 r.