Elektrownia Puławy: na drodze do samowystarczalności energetycznej

| Nasze zakłady |

Elektrownia Puławy to jedna z flagowych inwestycji Grupy Azoty PUŁAWY. Wydana niedawno decyzja środowiskowa była warunkiem koniecznym do otrzymania pozwolenia na budowę, a zarazem kamieniem milowym w procesie realizacji inwestycji.

Projekt za 1,1 mld zł

Budowa nowej elektrowni to inwestycja o wartości 1,1 mld zł. Za tę kwotę ma powstać nowoczesna niskoemisyjna i bezodpadowa elektrownia zasilana gazem o mocy 400 MWe. W połączeniu z obecnym blokiem węglowym, da ona Grupie Azoty PUŁAWY pełną niezależność energetyczną. Nadwyżki w produkcji energii mają być sprzedawane na rynku.

Nowoczesne technologie

Oparcie inwestycji na gazie ziemnym wynika z faktu, że obecny trend związany ze spadkiem cen ropy, dotyczyć będzie również „błękitnego paliwa”. Dodatkowo, powstający w Świnoujściu terminal LGN pozwoli na większą dywersyfikację i obniżenie cen gazu. Istotne jest również porozumienie z Iranem, które doprowadziło do zniesienia embarga na dostawy surowców z tego kraju. Jak podają statystyki British Petroleum, to właśnie Iran posiada największe udowodnione rezerwy gazu ziemnego. Jego powrót na rynek pogłębi zatem trend obniżki cen tego surowca. Dodatkowo, obecnie rynek gazu w Europie jest otwarty, zatem nie ma już mowy o uzależnieniu od rynku wschodniego. Z tych uwarunkowań z powodzeniem korzysta Grupa Azoty, pozyskując 40% gazu ziemnego spoza systemu.

Korzyści dla regionu

Realizacja inwestycji zapewni również szereg korzyści dla regionu. W budowę Elektrowni Puławy będzie zaangażowanych około tysiąca osób, a po uruchomieniu bloku powstanie od 40 do 60 nowych miejsc pracy. Nie mniej istotna będzie kwestia redukcji emisji CO2, możliwa do osiągnięcia dzięki zastosowaniu paliwa gazowego. Działalność spółki zapewni także znaczące wpływy z podatków dla Gminy Puławy, a jej mieszkańcy otrzymają niezawodne źródło energii.