Eksperci o bezpieczeństwie żywnościowym świata

| Rynki zagraniczne |

Na świecie jest 7 mld ludzi, a w 2050 ma ich być 9 mld – czy świat jest przygotowany na wyżywienie takiej liczby ludności? Podczas audycji „Puls Gospodarki” Polskiego Radia, o bezpieczeństwie żywnościowym rozmawiali: dr Zenon Pokojski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, dr Sebastian Jarzębowski z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW oraz prof. dr hab. inż. Janusz Igras, dyrektor naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych.

Obecnie szacuje się, że jest około miliarda niedożywionych osób i jednocześnie około miliarda osób otyłych. Te dane świadczą o złej globalnej dystrybucji żywności. Goście audycji „Puls Gospodarki”, która była nadawana ze studia w Katowicach, podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zwrócili uwagę na wiele problemów, jakie stawiają nam dynamicznie zmieniające się globalne warunki demograficzne.

Rolnictwo PRO

Zarówno w Polsce, jak i w innych częściach Europy mamy do czynienia z nadwyżką produkcji żywnościowej. Prof. Janusz Igras zauważył, że w naszym kraju występuje nadwyżka eksportowa rzędu 6,5 mln euro i wartość eksportu ponad 21 mld euro, co pokazuje, że jest to bardzo ważny dział gospodarki narodowej i istotny element składowy PKB. Obecnie jednak świat zwraca uwagę nie tylko na konieczność produkowania odpowiedniej ilości żywności, jak również na jej jakość i sposób dystrybucji. Z tego wynika, że rolnictwo musi być proinnowacyjne i prorozwojowe. Czy jednak nasze zasoby pod względem ziemi rolnej, produkcji żywności pozwolą wyżywić tak wielką liczbę ludności na świecie?

Dr Zenon Pokojski, koordynator Centrum Kompetencji PUŁAWY, podkreślił, że ogromny potencjał drzemie pod tym względem w Afryce, np. w Etiopii tylko 15 proc. gleb nadających się do upraw jest obecnie wykorzystana. Zauważył również, że to właśnie w Afryce obserwować będziemy największy przyrost ludności. Problem produkcji żywności jest o tyle istotny, że ilość gruntów pod uprawy nie przyrasta – jest wręcz przeciwnie.

Żywność bronią polityczną

Prof. Janusz Igras zauważył, że żywność stała się argumentem w polityce (przykładem rosyjskie embargo). Europa z różnych powodów często nie chce dostarczać żywności do tych regionów świata, gdzie obserwujemy problemy z dostępnością. Żywność może się więc stać bronią polityczną dlatego żaden kraj nie może zrezygnować z jej produkcji.

Eksperci zgodzili się co do tego, że nie da się produkować dobrej jakości żywności bez uzupełniania gleb w składniki pokarmowe, troszcząc się równocześnie o środowisko naturalne. Nie wszystkie kraje jednak się z tym liczą. Mimo europejskich postulatów związanych z ochroną środowiska, Chiny się tym nie przejmują.

Jakie są natomiast rekomendacje dla polskich rolników? Rekomenduje się sięganie po wzory wypracowane w krajach bardziej rozwiniętych od nas, pod względem kultury rolnej.