Efekt cieplarniany to nie tylko azot

| Ochrona środowiska |

Nawozy azotowe uważane są za jedno ze źródeł emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Producenci rolni nie mogą pozwolić sobie na zaprzestanie stosowania nawozów, mogą natomiast minimalizować ich oddziaływanie na środowisko poprzez ograniczenie zużycia energii i efektywne nawożenie. Pozwoli to zauważalnie obniżyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery

CO2 czyli połowa problemu

Gazy cieplarniane to przede wszystkim dwutlenek węgla, tlenek i podtlenek azotu, metan, freony i ozon. Największy udział w procesie postępującego globalnego ocieplenia ma dwutlenek węgla, który stanowi prawie połowę wszystkich emitowanych gazów. Związek ten powstaje głównie podczas spalania paliw kopalnych.

Szacuje się, że od 9-11 procent z ogólnej liczby gazów cieplarnianych powstających na świecie, powstaje w rolnictwie. Głównymi ich źródłami są związki azotu obecne w nawozach, metan wytwarzany przy produkcji kompostu i hodowli bydła, oraz dwutlenek węgla powstający podczas spalania paliw, które napędzają rolnicze maszyny. Systematycznej redukcji ulega emisja gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach produkujących nawozy azotowe.

W trosce o środowisko

Rozwój technologiczny jaki dokonuje się w branży chemicznej nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Ilość energii potrzebnej do wyprodukowania tony azotu wynosiła w 1900 roku 400 giga dżuli. W roku 2005 zapotrzebowanie to spadło do mniej niż 50 gigadżuli! A to oznacza mniejsze zużycie paliw i mniejszą emisję gazów cieplarnianych. Wdrażane w zakładach azotowych nowoczesne metody produkcji nawozów wydatnie pozwalają zmniejszać oddziaływanie na środowisko naturalne.

Azot w służbie środowisku

Nawozy na bazie azotu wydatnie zwiększają plon z hektara, minimalizując koszty produkcji, a więc między innymi koszty paliw. Dodatkowo, pamiętać należy, że głównym źródłem węgla, podstawowego budulca dla całej materii ożywionej, jest w przypadku roślin, CO2. Rośliny pochłaniając ten gaz, zapobiegają jego nadmiernemu wzrostowi w atmosferze.

Im większy plon, tym większa ilość roślin jest w stanie przyswajać produkowany w rolnictwie dwutlenek węgla. Produkcja rolna umożliwia przyswojenie nawet 11 ton CO2, które zostaje spożytkowane do budowy biomasy roślin. To pięć razy więcej niż jest emitowane podczas produkcji, transportu i stosowania nawozów azotowych.

Na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych powstających w wyniku działalności rolniczej mają wpływ także same maszyny, pracujące przecież na paliwach konwencjonalnych, których spalanie uwalnia do atmosfery dwutlenek węgla. Ich właściwe wykorzystywanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwala w prostej linii ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Właściwe nawożenie

Niebagatelne znaczenie ma także właściwe dawkowanie azotu. Zbyt duża ilość nawozu nie tylko przyczynia się do uwalniania tlenków azotu do atmosfery, ale również zakwasza dodatkowo glebę, obniżając wydajność plonów.

Na redukcję ilości gazów cieplarnianych powstających w rolnictwie, oprócz producentów nawozów, niebagatelny wpływ mają też sami rolnicy. Mogą oni skutecznie ograniczać emisję CO2, kontrolując parametry chemiczne gleby i właściwie implementując nawozy w produkcji rolnej. To jednak wymaga odpowiedniej edukacji i promowania idei zrównoważonego rolnictwa.